University of Gothenburg
Breadcrumb

Samarbeta med oss

För oss är samverkan ett ömsesidigt utbyte mellan akademi och samhälle. Våra utbildningar har många inslag där studenterna gör arbeten tillsammans med arbetsorganisationer, som praktik, fältstudier och examensarbeten.

Att vara en del av och påverka samhället är en viktig uppgift för oss. Därför samarbetar vi inom utbildning och forskning för att tillsammans med andra samhällsaktörer och vår kunskap kunna bidrar till samhällsutvecklingen.

Vårare lärare och forskare har stor erfarenhet av och kunskap om olika samverkansformer. Vi erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar, genomför utvärderingar och praktiknära forskning. Inom flera av våra programutbildningar gör även studenterna praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), och fältstudier hos arbetsorganisationer. Där ni har möjlighet att träffa och handleda framtida arbetskollegor redan nu.

Vi har också experter inom en flera områden inom socialt arbete som kan föreläsa i er verksamhet om de senaste forskningsresultaten. Kanske vill du veta mer om vägen till arbete för arbetslösa, samhällsarbete och samhällsplanering med fokus på social hållbarhet eller hur förändringsarbete bedrivs och utvecklas?

Kontakta oss gärna för framtida samarbeten!

Inled ett samarbete

Handled en framtida kollega, samarbeta med våra forskare i ett projekt eller vässa kompetensen i verksamheten genom våra utbildningar. Kontakta oss gärna så diskuterar vi möjligheten att inleda ett samarbete! Läs mer om möjligheterna till samverkan via ingångarna nedan.

Träffa oss

Du vet väl om att du är välkommen att ta del av ny kunskap som presenteras på våra seminarier, öppna föreläsningar och konferenser för yrkesverksamma? I kalendariet publiceras våra kommande evenemang.