University of Gothenburg
Image
tegeltak
Breadcrumb

Tvärvetenskapliga kurser i humaniora

Studier i ekokritik, biografiska genrer i förvandling, genusperspektiv på historiska händelser eller ett fältarbete utomlands? Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion erbjuder ett antal tvärvetenskapliga fristående kurser på avancerad nivå.

Det handlar om humanioras historia och framtid, om dess begränsningar och möjligheter, om kritiskt tänkande och andra humanistiska kompetenser.

Kurserna är ett samarbete mellan ämnena litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetenskap och teologi, men välkomnar alla som är intresserade av de humanistiska kunskapsformerna och deras kulturella och samhälleliga relevans.

Här får du träna såväl teoretisk reflektion som praktiska färdigheter. Kurserna ger en gedigen grund såväl för dig som vill fördjupa dina humanistiska studier som dig som vill bredda dina kunskaper. Behörighetskrav: Kandidatexamen eller motsvarande.

Läs mer om humaniorakurserna:

    LIR201: Humanioras historia, identitet och praxis (15 hp)
    LIR202: Det kritiska tänkandets praktik (15 hp)
    LV2162: Det goda livet: en ekokritisk fördjupning (7,5 hp)
    LIR208: Vetenskaplig publicering (15 hp)