Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vetenskaplig publicering

Kurs
LIR208
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Vill du lära dig mer om publiceringens roll och funktion i
vetenskapssamhället i stort, inom olika vetenskapsgrenar och framför
allt inom humaniora? Vill du få möjlighet att omvandla ditt
examensarbete till en tidskriftsartikel?

I den här kursen får du
inblickar i hur akademiskt redaktionell praktik fungerar, hur
högkvalitativa vetenskapliga artiklar är uppbyggda och du tränas i att
ge och ta emot innehållslig och språklig kritik där vi i gruppen
gemensamt strävar efter bättre texter med siktet inställt på
publiceringsfärdiga artiklar.

Kursen inleds med ett antal
föreläsningar om vetenskaplig publicering. Därefter vidtar arbetet med
skrivandet av vetenskapliga texter i artikelform, företrädesvis med
magister- eller masterexamensarbetet som utgångspunkt. Under processens
gång varvas schemalagd grupp- och kamrathandledning med arbetande
textseminarier och kursen avslutas med ett examinerande textsamtal, där
samtliga artiklar diskuteras i grupp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Fullgjord magister- eller masterexamensarbeteskurs inom något av huvudområdena litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi eller teaterstudier.