University of Gothenburg
Image
Göteborgs universitets flagga
Breadcrumb

Bakgrund

Redan från starten har Valforskningsprogrammets fokus legat på att empiriskt analysera och undersöka hur den representativa demokratin fungerar, med utgångspunkt i normativa teorier om demokrati. I sex decennier har denna forskningstradition förts vidare av olika grupper på Valforskningsprogrammet.

Arbetet har resulterat i en av världens mest imponerande longitudinala (tidsserier) dataserier, vilket gör Sverige till en i gruppen av länder som går i bräschen vad gäller internationell valforskning. Svenska Valforskningsprogrammet har de längsta tidsserierna i världen näst efter det amerikanska valforskningsprogrammet. Valforskningsprogrammet genomför, sedan 1956, en valundersökning vid varje nationellt val som hålls i Sverige, vid varje Europaparlamentsval och varje vid folkomröstning.

Westerståhl här just nu för att söka få mitt stöd för en undersökning av vilka agitationsmetoder som ger resultat under valrörelsen

antecknade Tage Erlander i sin dagbok den 12 mars 1954.