University of Gothenburg
Image
Breadcrumb

Nätverket Svenska kulturlandskap

Nätverket Svenska kulturlandskap fokuserar på traditionella skötselmetoder i kulturlandskapet. Nätverket samlar in och dokumenterar kunskap om olika skötselmetoder som sedan sprids till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare. Varje år hålls en nätverksträff och flera praktiskt inriktade träffar om landskapsvård i olika delar av landet.

Nätverket är ett forum för att underlätta arbetet med traditionellt inriktad skötsel av kulturlandskapsmiljöer. Målet är att traditionella skötselmetoder förblir levande, används och bidrar till att höga natur- och kulturvärden i landskapet bevaras och utvecklas. Nätverket drivs av en samordnare, i samarbete mellan Hantverkslaboratoriet och Riksantikvarieämbetet.

No events are currently published.