Göteborgs universitet
Bild
Hässjning av hö i Orsa
Hässjning av hö i Orsa
Foto: Hjalmar Croneborg
Länkstig

Aktiviteter i nätverket

Här hittar du tips på kurser, fältvandringar, träffar med mera.

Varje år ordnas några träffar av Hantverkslaboratoriet, men mycket annat pågår förstås också runt om i hela landet.

Ta del av utbudet i årets första nummer av tidningen Smart landsbygd, från länsstyrelsen i Skåne län. På sidorna 36-47 hittar du kurser och rådgivningserbjudanden under rubriken Ett rikt odlingslandskap.

Liekurs i kulturreservatet Äskhults by i Halland 28, 29 och 30 juni. Se inbjudan.

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalarnas museum bjuder tillsammans med Bastbergets fäbodlag in allmänheten till en rad olika aktiviteter på Bastbergets fäbod i Gagnefs kommun den 11–16 juli 2022.

Många av våra ängar med rik flora är steniga och småkuperade. De kräver en annan slåtterteknik än plana ytor. Kom med på kursen 17 juli och öva in snitsen att slå jämnt på ojämn mark.

Kulturens Östarp i Skåne bjuder in till lieslåtterkurs 23-24 juli. Se inbjudan.

Nätverket Svenska kulturlandskap och Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk bjuder in en till träff om ängshävd och slåtter på fäbodvall: 28-29 juli i Åsvallen, nordväst om Gnarp i Hälsingland. Se inbjudan, med länk till anmälan.

Nätverket Svenska kulturlandskap, föreningen Allkorn och föreningen Gutekorn bjuder in en till träff om odling av kulturpannmål: 3-4 augusti i Halla och Näs på Gotland. Se inbjudan, med länk till anmälan.

Nätverket Svenska kulturlandskap och avdelningen för agrarhistoria vid SLU bjuder in till en träff om trädbruk: 23-24 augusti i kulturreservatet Linnés Hammarby utanför Uppsala. Se inbjudan, med länk till anmälan.

Nätverket Svenska kulturlandskap och Hörjelgården bjuder in till en temadag om stubbskottsbruk: 3 oktober vid Hörjelgården i Skåne. Se inbjudan, med länk till anmälan.

Nätverket Svenska kulturlandskap bjuder in till årets nätverksträff: 4-5 oktober i Skåne. Se inbjudan, med länk till anmälan.

Hantverkslaboratoriet bjuder in till en temadag om tillverkning av traditionella räfsor. Onsdag 19 oktober vid Hantverkslaboratoriet i Mariestad. Se inbjudan.