University of Gothenburg
Breadcrumb

Magister- och masterutbildning

Studier på avancerad nivå kan leda till en magister- eller masterexamen, vilket innebär både en breddning och en fördjupning av den ämnesspecifika kunskapen. Utbildningen ger en grund för en ökad professionalisering, verksamhetsutveckling, samt kan utgöra en del i kraven för att söka specialistkompetens samt för forskarstudier.

Varför ska jag studera på avancerad nivå?

Efter magister alt. masterexamen kommer du att ha kompetens att utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade förbättringsprocesser inom ditt ämnesspecifika verksamhetsområde. Genom att studera på avancerad nivå inom de områden som intresserar dig mest, kan du genom dina val av kurser specialisera dig och därigenom också öka din anställningsbarhet både nationellt och internationellt samt inom nya arenor.

Läs vidare om möjligheterna inom respektive område nedan.