Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dermatokemi

Kurs
KEA270
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Huden är vårt största organ. Insikter om kemiska och immunologiska interaktioner mellan huden och vår närmiljö är särskilt viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi exponeras dagligen för en mängd olika kemikalier i vår vardag. Ibland sker exponeringen medvetet, som vid applikation av läkemedel i form av exempelvis plåster, och ibland omedvetet.

Kursen Dermatokemi ger dig fördjupade kunskaper och insikter i ämnena farmaci och biotoxikologi med fokus på hudupptag. Kursen är interdisciplinär.

Kursens innehåll omfattar

  • hudens struktur, funktion och immunologi
  • kemiska mekanismer som är centrala för topikala/transdermala läkemedel och kontaktallergi
  • mekanistisk förståelse av kemiska struktur-aktivitetssamband och fotokemi
  • metoder för studier av hudexponering, riskanalys och prevention.

En viktig del i kursen är ett projektarbete som du utför på egen hand. Ämnet är ett självvalt aktuellt forskningsområde, relaterat till kursens innehåll.

Kursen Dermatokemi riktar sig till dig som studerar sista året på apotekarprogrammet. Du kan även läsa kursen som fristående kurs eller som kompetensutveckling om du redan arbetar, exempelvis som apotekare.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd kurs motsvarande KEM031, Organisk kemi för apotekarstuderande. Dessutom krävs godkända kurser inom apotekarprogrammet om minst 90 hp alternativt godkända kurser inom kemi om minst 75 hp.

Efter studierna

För dig som läser apotekarprogrammet är det vanligt att göra ditt examensarbete efter den här kursen. För dig som läser kursen som fristående, kan den ingå som delkurs i andra program. Om du redan arbetar, kan kursen ses som kompetensutveckling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och eget projekt, både i grupp och individuellt. I kursen ingår en skriftlig tentamen samt muntliga och skriftliga redovisningar av projektarbete. Vid det skrivna arbetet ingår både litteraturstudie, rapportskrivning och kamratgranskning.

Lokaler

Du läser största delen av kursen i Kemihuset på Campus Johanneberg, Kemigården 4. Här finns, förutom moderna föreläsningssalar och kurslaboratorier, gott om studentutrymmen där du kan sitta och plugga. Du kan också tillbringa din tid i kemistudenternas eget rum, Isobaren. Där träffas studenter som har kommit olika långt i sin utbildning för att hjälpa varandra eller bara umgås. Centralt i Kemihuset finns ett café där du kan köpa lunch och annat smått och gott. Där finns även tillgång till mikrovågsugnar för medhavd mat. Trådlöst nätverk finns självklart tillgängligt i hela huset. 

Till Kemihuset tar du dig enkelt och snabbt med spårvagn eller buss från Göteborgs olika delar. Närmaste buss- och spårvagnshållplats är Chalmers och Kapellplatsen eller busshållplats Chalmers Tvärgata.

Läs mer om lokaler