Länkstig

Kolloid- och ytkemi

Kurs
KEM131
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21661
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kolloid- och ytkemi är en fördjupningskurs som ger dig en gedigen grund för att förstå de fysikalkemiska mekanismer som styr finpartikulära system. Du lär dig om partikeldispersioner, tensid- och polymerlösningar, emulsioner och skum. Du får också kunskap om fenomen som till exempel micellbildning, ytspänning, diffusion, elektrofores och ljusspridning.

Om utbildningen

Kolloider är finpartikulära system med partiklar i ett storleksområde från enstaka nanometer till en mikrometer, ofta dispergerade i en vätska. Ett särdrag för sådana system är att gränsytan mellan partiklar och den omgivande vätskan alltid blir väldigt stor. Det innebär att ytkemin som sker vid gränsytan blir avgörande för kolloidernas egenskaper.

Kolloider och gränsytfenomen är betydelsefulla för många tillämpningar, inte minst inom industrin. Exempel är läkemedelsberedning och administrering, papperstillverkning, livsmedelsformulering, materialframställning och miljövård. I kursen får du kunskap om en mängd olika kolloidsystem, som till exempel dispersioner, tensid- och polymerlösningar, emulsioner och skum. Du lär dig också hur du framställer, karakteriserar och använder dessa.

Kursen Kolloid- och ytkemi ger dig fördjupade kunskaper inom fysikalisk kemi med tydlig praktisk anknytning. Du lär dig grunderna bakom viktiga fenomen som ytspänning, adsorption, adhesion, självassociation, diffusion, elektrofores, ljusspridning, aggregation och kolloidal stabilitet. Dessa fenomen är vanligt förekommande inom en rad angränsande vetenskapliga områden. På kursens laborationer får du arbeta med olika kolloider samt metoder för deras karakterisering.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade och godkända kurser om 120 hp inom det naturvetenskapliga fältet. Inom ramen för kursfordringarna rekommenderas godkända kurser KEM040 fysikalisk kemi (15 hp) och MMGK11 Naturvetarmatematik (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i Kandidat- och Masterprogrammet i kemi samt i Masterprogrammet i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem (ACE). Du kan också läsa den som en fristående kurs.

Kolloid- och ytkemi har en mängd praktiska tillämpningar, inte minst industriellt. Kursen ger dig en viktig grund för att söka examensarbete och arbete inom områden som till exempel formulering av färg, läkemedel, nanopartiklar, kerammaterial, ytbehandling, tvättprocesser, pesticider och livsmedel.

Eftersom finpartikulära system är högst relevanta biokemiskt och miljömässigt, ger kursen också viktiga kunskaper för att kunna fortsätta med studier inom dessa områden.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i kursen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Syftet med kursen är att du självständigt ska kunna utföra ett arbete inom området, fortsätta med studier på en högre nivå eller söka ett framtida jobb.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Johanneberg.

Läs mer om lokaler