Hoppa till huvudinnehåll
Bild
ordet bienvenue på matta
Länkstig

Franska: Textkurs

Kurs
FR2301
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Study pace
50%
Time
Blandad undervisningstid
Location
Ortsoberoende
Study form
Distans
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Application code
GU-13155
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursens syfte är att du genom textläsning ska stärka din generella kompetens i det franska språket och vidga din allmänbildning i fransk kultur. Kursen består av en läskurs omfattande ca 2500 sidor fransk text. Företrädesvis väljer du representativa skönlitterära verk från 1800-talet och framåt, men efter överenskommelse med examinator kan du få byta ut cirka hälften av textmängden mot äldre texter eller mot sakprosa och facktext, om detta motiveras av inriktningen hos ditt självständiga arbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen samt godkänd kurs Franska: Fördjupningskurs, 30 hp (varianten med eller utan självständigt arbete, FR1300 eller FR1301) eller motsvarande.

Från och med VT 2022 gäller: För tillträde till kursen krävs godkänd Fördjupningskurs i franska 30 högskolepoäng(FR1302 och
FR1303), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus