Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Franska: Jagets poetik - autofiktion i fransk litteratur

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23156
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2020.

Om utbildningen

Kursen behandlar teorier, aspekter och begrepp som är aktuella i förhållande till litterära framställningar av jaget i litteraturen. I fokus står autofiktion, men kursen behandlar och problematiserar även angränsande begrepp och texttyper som t.ex. självbiografi, självbiografisk roman och autofabulation. Du studerar ett urval franskspråkiga litterära texter med hjälp av för fältet aktuella teoretiska utgångspunkter och med användning av franska begrepp. Kursen anlägger även ett historiskt perspektiv på det aktuella fältet.

The course covers theories, aspects and concepts that are current in relation to literary descriptions of the self in the literature. The focus is on autofiction, but also related concepts and text types such as autobiography, autobiographical short stories and autofabulation are treated and problematised. A selection of French literary texts is studied by means of theoretical models currently relevant to the field and French concepts. The course also applies a historical perspective on the current field.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd Fördjupningskurs i franska 30 högskolepoäng (FR1302 och FR1303), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.