Hoppa till huvudinnehåll
Bild
ordet bienvenue på matta
Länkstig

Franska: Jagets poetik - autofiktion i fransk litteratur

Kurs
FR2413
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23156
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar teorier, aspekter och begrepp som är aktuella i förhållande till litterära framställningar av jaget i litteraturen. I fokus står autofiktion, men kursen behandlar och problematiserar även angränsande begrepp och texttyper som t.ex. självbiografi, självbiografisk roman och autofabulation. Du studerar ett urval franskspråkiga litterära texter med hjälp av för fältet aktuella teoretiska utgångspunkter och med användning av franska begrepp. Kursen anlägger även ett historiskt perspektiv på det aktuella fältet.

The course covers theories, aspects and concepts that are current in relation to literary descriptions of the self in the literature. The focus is on autofiction, but also related concepts and text types such as autobiography, autobiographical short stories and autofabulation are treated and problematised. A selection of French literary texts is studied by means of theoretical models currently relevant to the field and French concepts. The course also applies a historical perspective on the current field.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd Fördjupningskurs i franska 30 högskolepoäng (FR1302 och FR1303), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler