Video (01:18)
Utlysning ULF 2023
Bild
Länkstig

Sök ULF-medel för praktiknära skolforskning

Du som arbetar inom utbildningsområdet eller är skolforskare kan söka pengar för praktiknära ULF-forskning. I första ansökningsomgången, steg 1, ska du lämna in en forskningsidé eller forskningsskiss till Göteborgs universitet.

Den 8 augusti 2023 öppnar steg 1 i den första utlysningen av projektmedel för ULF-projekt (utveckling, lärande, forskning). Steg 1 innebär ansökan i form av en forskningsskiss.

De forskningsskisser som går vidare från steg 1 kommer till steg 2. De sökande vars skisser godkänts i steg 2 kan beviljas medel upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt. Söker du för kortare projekt/period minskar beloppet proportionellt. Projekten kan starta tidigast höstterminen 2024.

Ansökningar med ett tydligt fokus på samverkan prioriteras vid bedömningen. I ansökan ska du förklara vilken relevans det föreslagna forskningsprojektet har för samverkan. 
Det kan till exempel innebära samverkan mellan olika lärarkategorier/professioner inom skolan, samverkan mellan olika kommuner eller samverkan mellan olika typer av skolhuvudmän (fristående/kommunala). Det får gärna
vara samverkan mellan enheter med olika förutsättningar, till exempel skillnader i elevunderlag och måluppfyllelse.

Ansökningar för projekt som tidigare beviljats ULF-medel är välkomna. Då ska ansökan dock redogöra för hur man avser att utveckla projektet i förhållande till tidigare period.

Utlysningen sker inom ramen för den överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning som Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen har ingått.

Vad är ULF-forskning?

I ULF-forskning samverkar akademi och skolverksamhet för att utveckla förskolans och skolans vetenskapliga grund, samt att gynna barn och elevers lärande.

Läs mer om ULF-avtal och praktiknära forskning här.

Vad är en forskningsskiss?

En forskningsskiss beskriver kortfattat projektidén på max 2 A4-sidor och hur den bidrar till ökad kunskap och användbarhet inom förskola och skola. I skissen ska du också beskriva kortfattat hur du planerar att lägga upp och genomföra undersökningen. 

Vem kan söka?

Du är behörig att lämna in en forskningsskiss om du är:
• tillsvidareanställd inom förskole/skolverksamhet i Göteborgsregionen
• tillsvidareanställd som lärare eller forskare vid Göteborgs universitet

En förutsättning är att din huvudman har ingått överenskommelse om samverkan. De huvudmän som ingått denna överenskommelse är:

De 13 kommunala skolhuvudmän som ingår i Göteborgsregionen (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) samt KLARA teoretiska gymnasium, Göteborg, Fridaskolorna i Göteborgsregionen, Kunskapsskolan i Göteborgsregionen.

Så här söker du i steg 1

Du söker via ett ansökningsformulär från och med 8 augusti till och med 18 september. I formuläret bifogar du din forskningsskiss i PDF-format.

Preliminär tidsplan för utlysningen

Steg 1

Öppnar: 8 augusti 2023
Stänger: 18 september klockan 24.00
Beslut planerat till: december 2023

Meddelande om beslut

Samtliga sökande som lämnat in en projektskiss i steg 1 får meddelande via e-post om de uppmanas skicka in en fullständig ansökan i steg 2 eller bedöms inte gå vidare i ansökningsprocessen.

Bedömningskommitténs bedömningskonferens och beslut om vilka projektskisser som bedöms ha störst potential och därför uppmanas att lämna in en fullständig ansökan planeras vecka 48 2023.

Mer information om utlysningens andra steg finner du här nedan

Steg 2 i utlysningen av projektmedel för att genomföra ULF-projekt innebär en fullständig projektansökan som innehåller forskningsformulär, forskningsprogram samt projektöverenskommelse/r med berörda skolenheter. I detta steg erbjuder xxxxx också hjälp med att kontakta forskare inför projektansökan steg 2.

Villkor för huvudsökande steg 2

För att lämna in en fullständig projektansökan i steg 2 måste huvudsökanden:
• ha avlagt doktorsexamen senast det datum som ansökan om projektmedel ska lämnas in
• vara tillsvidareanställd hos skolhuvudman i Göteborgsregionen eller vid Göteborgs universitet

Preliminär tidsplan för utlysningen steg 2

Öppnar: 1 december 2023
Stänger: 20 februari 2024 klockan 24.00
Beslutsmöte planerat till: mitten av april 2024

Ytterligare utlysningar

Denna utlysning av medel för forskningsprojekt inom ULF-avtal steg 2, sker inom ramen för den överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning som Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen har ingått.

 

Logga Göteborgs Stad
Logotyp Göteborgsregionen

Fakta

  • Typ av bidrag: Projekt
  • Bidragstid: 1 – 2 år (12, 18 eller 24 månader)
  • Bidragsbelopp: Upp till 1 miljon kronor för ett 2-årigt projekt
  • Planerad projektstart: tidigast höstterminen 2024