Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

I dag öppnar huvudentrén till Humanisten

Publicerad

I dag öppnar huvudentrén till Humanisten och Humanistiska fakulteten kan flytta in i sin nya byggnad i universitetsområdet Näckrosen.
– Vi är väldigt förväntansfulla inför hur det kommer att bli, säger prodekan Göran Larsson.

Göran Larsson, prodekan vid Humanistiska fakulteten


Humanistiska fakultetens huvudbyggnad var för liten redan när den stod klar 1985. Sedan dess har fakulteten drömt om att kunna samla all sin verksamhet under ett och samma tak. Nu är den drömmen förverkligad, och i dag öppnar huvudentrén till nya Humanisten.

– Att sitta på samma plats och ha möjligheten att träffas i matsalen eller korridoren ska inte underskattas. Vi har stora förhoppningar om att en samlokalisering kommer öka möjligheterna till samarbete inom fakulteten, både när det kommer till forskning och undervisning. Jag tror också att det kommer att stärka vår identitet, säger prodekan Göran Larsson.

Lärandet händer i mötet

– Att vi är under samma tak tillsammans med hur byggnaden är utformad, tror vi kommer skapa synergieffekter. Ett seminarium eller en föreläsning i en centralt placerad lokal har större potential att nå fler människor än som tidigare, då varje institution arrangerade något hos sig.

Vi hoppas och tror att vi kommer att ha en av de mest attraktiva och moderna miljöerna på Göteborgs universitet, säger Göran Larsson.

Den nya byggnaden har utformats med tanken att det är i mötet som lärandet händer. Centralt i byggnaden finns ett gemensamt trapplandskap med scen som ska kunna användas för såväl presentationer som en plats att mötas på. Humanisten innehåller också innovativa case-salar för interaktiv pedagogik och en blackbox. Den nya restaurangen öppnar 7 januari.

–Vi hoppas och tror att vi kommer att ha en av de mest attraktiva och moderna miljöerna på Göteborgs universitet, säger Göran Larsson.

"En lång process"

När det första symboliska spadtaget för Humanisten togs i oktober 2016, stod Göran Larsson i publiken. När han sedan tillträdde som prodekan i början på 2017, fick han i uppdrag att vara fakultetsledningens förlängda arm i byggprojektet.

– Det har varit en lång och mödosam process för stort sett alla medarbetare och studenter. Det måste vi vara ärliga med att säga. Så det känns väldigt skönt att vi nu äntligen kan flytta in, säger Göran Larsson.

Den gemensamma projektledningen bestående av fastighetsägaren, fakulteten och fastighetsavdelningen gjorde bedömningen att verksamheten skulle kunna fortsätta som vanligt under byggtiden. Därför gjordes heller inget aktivt arbete att hitta ersättningslokaler förrän i ett sent skede i projektet. Flera av institutionerna har fått flytta runt där det har gått i befintliga lokaler. Det har tärt på arbetsmiljön både för studenter och medarbetare.

Tagit lärdom

– Vi har tagit lärdom av Humanisten-projektet. I dag arbetar vi mycket mer aktivt i ett tidigt skede tillsammans med fastighetsägaren och de berörda verksamheterna med att analysera behovet av och möjligheterna till ersättningslokaler, säger Anna Walske, chef för universitetets funktion för strategiska lokalprojekt.

– Därmed inte sagt att det är möjligt att genomföra ett byggprojekt utan störningar, och det slutgiltiga beslutet om lösningar tas av dekanus tillsammans med styrgruppen utifrån varje projekts förutsättningar, säger Anna Walske.

Och nu är det alltså äntligen dags för fakulteten att börja flytta in i den nya byggnaden. December och januari kommer innebära alltifrån möbelleverenser till att flytta Antikmuseet och de institutioner som ännu inte har flyttat till sin nya hemvist. Dessutom ska Språkskrapan tömmas och städas, då fakulteten inte längre ska hyra lokaler där.

2020 fylls huset med aktiviteter

För att studenter och göteborgarna åter ska hitta till Näckrosen, planeras ett stort antal publika aktiviteter under 2020. Förutom att sätta Humanisten på kartan, är syftet också att hitta nya samarbeten. Till exempel förläggs stora delar av Vetenskapsfestivalens program till Humanisten. Samtidigt som Vetenskapsfestivalen pågår, blir det också officiell invigning av huset.

– Jag ser fram emot att fler ska upptäcka både huset och dess möjligheter och variationen av forskning och utbildning inom humaniora, säger Göran Larsson.

 Byggbodarna står fortfarande uppradade utanför Humanisten.

Byggbodarna står fortfarande uppradade utanför Humanisten, och kommer göra så en bit in på 2020. Även om fakulteten har fått nycklarna, så kommer det fortfarande behöva göras en del efterjusteringar.