Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier i arbetslivet

Nationella sekretariatet för genusforskning genomför en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och tar fram förslag på hur de kan åtgärdas. Arbetet görs inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

I ett första steg togs en nordisk forskningsöversikt fram: Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt. Sekretariatet arbetar med ett förslag till en treårig tvärsektoriell forskningssatsning, som bygger på forskningsöversikten, en sammanställning av komparativa kunskapsbehov och det nordiska samarbetets uppföljning av #metoo.

Förslaget till nordisk forskningssatsning ska bidra till att öka kunskapen om sexuella trakasserier i arbetslivet, ge forskningsbaserat underlag för framtida insatser mot sexuella trakasserier, stärka kvaliteten på förebyggande insatser och främja en hållbar arbetsmiljö, fri från sexuella trakasserier.