Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandlingsprojekt: Un-Learning to Labour? Transforming ’Industrial Mentalities'

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

I min avhandling kombinerar jag mitt intresse för hur vi som individer förstår oss själva i relation till samtidens diskurser och påbud, med det som brukar kallas för aktiveringspolitik och som syftar till att minska offentliga utgifter för ekonomiska bidrag genom fostrandet av aktiva och anställningsbara samhällsmedborgare. Denna fostran sker allt oftare på kommunal nivå, och i detta ljus undersöker jag mer specifikt hur den överstatliga diskussionen om aktiv inkludering förstås och översätts i lokalsamhällen som byggts upp kring, och vars kultur präglats av industrier, så kallade bruksorter. Detta gör jag etnografiskt genom att i perioder befinna mig i framförallt en specifik kommun för att på så vis komma närmre dess institutioner, lokalbefolkning och lokalt organiserade aktiveringsprojekt.