University of Gothenburg
Breadcrumb

Vad handlar din forskning om?

– Digitalisering och digital transformation i offentlig sektor med fokus på arbetet med digitaliseringsstrategier. Jag är särskilt intresserad av hur man som organisation tar fram en strategi, hur den sedan genomförs, vad det blir det för effekt efteråt.

Hur har du blivit intresserad av de frågorna?

– Jag har arbetat i sammanlagt 15 år inom VGR i två omgångar med bland annat IT, utvecklingsfrågor, nya teknologier och som projektledare. Och i en sådan stor organisation blir strategier viktiga som stöd och verktyg för att ta beslut som påverkar många invånare.

Hur länge har du varit samverkansdoktorand?

– Jag startade hösten 2021 men jag är fortfarande anställd inom VGR.

Vad är dina tankar om att ha en delad tjänst?

– Jag trivs i gränslandet mellan det praktiska och teoretiska, mellan forskningen och att arbeta i en organisation. Ett ben i båda världarna funkar väldigt bra för mig.

Ett ben i båda världarna funkar väldigt bra för mig.

Hur ser en typisk vecka ut – hur får du ihop två halvtidstjänster?

Det beror på vad som är på gång, men jag försöker få en sammanhängande forskningstid genom att vika fredagar och måndagar åt det. Och visst, jag forskar på helgen också. Men så klart behövs det stor flexibilitet, och självklart bokas jobbmöten på både måndagar och fredagar, där min närvaro krävs och vice versa.

Vad vinner du på att vara samverkansdoktorand?

– Möjligheten att kombinera vissa arbetsuppgifter med forskningen, och att vara i en helt unik lärandeposition, vilket är häftigt. Det känns också bra att ge tillbaka min arbetsgivare i form av ny kunskap, eftersom de låter mig göra detta inom ramen för min tjänst.

Vad ser du för utmaningar?

– Det är inte ett vanligt halvtidsjobb utan nästan mer som en hobby. Det tar mycket tid och då gäller det att vara nyfiken och ha en stor kunskapstörst.

Vad hade du för förväntningar innan du började?

– Det är lätt att fastna i gamla tankebanor på jobbet. Att vara samverkansdoktorand såg jag som en möjlighet att utvecklas och inte agera rutinmässigt. Hittills har kombinationen av att forska och arbeta praktiskt uppfyllt alla mina förväntningar.

Vad tror du din arbetsplats får ut av dina forskarstudier?

– Vi banar väg för en typ av samverkan som inte funnits förut i den här formen, och jag hoppas att fler kollegor kommer efteråt. Och att det blir en snabb och enkel väg för ny kunskap in min organisation som både chefer och kollegor kan ha nytta av.

Fakta

Vanligtvis innebär samverkansupplägget att man är doktorand på halvtid och har en anställning på ett ordinarie arbete på halvtid. Finansieringen av doktoranden kan ske på olika sätt. Ett vanligt sätt är att hen får en heltidslön av sin arbetsgivare och genomför sina forskarstudier inom ramen för den lönen.

Kristian Norling
Kristian Norling

Fakta

Namn: Kristian Norling
Ålder: 51 år
Yrke: Strateg vid Västra Götalandsregionen samt doktorand i informatik