Image
En student sitter på en bänk och skriver på sin bärbara dator
Du anmäler dig till våra utbildningar på antagning.se.
Photo: Natalie Greppi
Breadcrumb

Från anmälan till antagning

Vad roligt att du har hittat till Göteborgs universitet! På den här sidan berättar vi hur du anmäler dig till en utbildning hos oss och hur antagningen fungerar.

Datum för anmälan

Mer information om datum hittar du på sidan Viktiga datum.

Hur söker jag till en utbildning?

Du söker genom att anmäla dig till kurser och program på antagning.se. Om du inte har ett användarkonto sedan tidigare skapar du ett nytt.

När du har valt kurser och program som du vill studera måste du rangordna dem med ditt förstahandsval överst. Tänk på att ange reservalternativ ifall ditt förstahandsval skulle ställas in och du vill studera en annan utbildning.

När du är klar kontrollerar du om du behöver komplettera din anmälan med dokument. Fler instruktioner för hur du går till väga för att anmäla dig hittar du på antagning.se.

Sen anmälan – om du har missat ansökningsperioden

Majoriteten av våra utbildningar stänger för anmälan efter sista anmälningsdag och öppnar för sen anmälan efter första antagningsbeskedet. För att se vilka kurser och program som är öppna för sen anmälan kan du söka på antagning.se eller i vår utbildningskatalog Hitta utbildning. Här kan du även se när och om anmälan öppnar igen.

Kom ihåg att ladda upp betyg och dokument i samband med din anmälan.

Antagningsprocessen
Kompletteringsdag, meritvärde och vidimera – det är enklare än det låter att göra en anmälan till universitetet. På antagning.se finns en ordlista som förklarar de olika begrepp.

Vad är behörighet?

Behörighet betyder att du har tillräckliga kunskaper för att klara av dina studier. Det finns grundläggande behörighet som krävs för alla högskolestudier och särskild behörighet som bara gäller för vissa utbildningar.

Reell kompetens – en annan väg till behörighet

Om du saknar formell behörighet kan du bli behörig till en utbildning genom andra kunskaper och erfarenheter. Dessa kunskaper och erfarenheter kan du ansöka om att få prövade som reell kompetens.

Reell kompetens kan vara andra former av utbildning, yrkeserfarenhet eller ideella engagemang. Vilka erfarenheter som är relevanta beror på vilket förkunskapskrav du inte uppfyller till den utbildning som du söker.

Vad ska jag ta upp i min ansökan? 

I din ansökan ska du beskriva och styrka dina motsvarande kunskaper till det förkunskapskrav du saknar. Du kan ansöka om reell kompetens för grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Hur ansöker jag om reell kompetens?

Du ansöker om reell kompetens för grundläggande och särskild behörighet på antagning.se:

  1. Anmäl dig till utbildningen i vanlig ordning
  2. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” (du hittar den i länken nedan)
  3. Beskriv i ett dokument dina motsvarande kunskaper till det förkunskapskrav du saknar och hur du har fått dem
  4. Se till att du har intyg som styrker dina kunskaper
  5. Ladda upp blanketten, dokumentet och intyg på antagning.se

Ansök om prövning så här (antagning.se)

Din ansökan om reell kompetens vid Göteborgs universitet måste laddas upp på antagning.se senast sista anmälningsdag.

Vi handlägger ansökan om reell kompetens ända fram till urvalet. Om din ansökan om reell kompetens beviljas kommer detta att synas på antagning.se. Om din ansökan inte beviljas får du ett meddelande via antagning.se.

Urval – när det är konkurrens om platserna

Ofta är det fler behöriga sökande till en kurs eller ett program än det finns platser. Då måste ett urval göras. Som sökande ingår du i en eller flera urvalsgrupper baserat på dina meriter. I urvalet jämförs alla sökandes meriter och de med högst meritvärde får platsen.

Meritvärde – poängen du konkurrerar med

Dina betyg omräknas till ett meritvärde som du använder för att konkurrera om en plats. Ditt meritvärde ingår i en urvalsgrupp. Du kan delta i flera urvalsgrupper baserat på vilka meriter du har. Har du till exempel läst på universitet tidigare kan du även få ett meritvärde baserat på dina högskolepoäng. Under rubriken ”Urvalsgrupper vid Göteborgs universitet” kan du se vilka grupper som finns.

Räkna ut ditt meritvärde på antagning.se

Urvalsgrupper

Vilka urvalsgrupper du tillhör anges på ditt antagningsbesked. För urvalsgrupperna som baseras på högskolepoäng räknas antalet godkända högskolepoäng vid sista anmälningsdag.

Förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl

I undantagsfall kan Göteborgs universitet göra avsteg från de urvalsgrunder som gäller för en utbildning. Detta kallas förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl.

Du kan ansöka om förtur till en utbildning om du av medicinska skäl inte har samma förutsättningar att konkurrera om en plats som andra sökande har. Då kan vi ta hänsyn till dina begränsningar i

  • dina konkurrensmöjligheter i betygs- eller högskoleprovsurvalet
  • ditt val av studieort.

Du måste ha ett betygsmedelvärde eller högskoleprovsresultat som ligger nära gränsen för vad som brukar krävas för antagning till det aktuella programmet eller kursen. För betygsurval får skillnaden inte vara mer än 1,0 och för högskoleprovet 0,1. Vi jämför ditt meritvärde med föregående års antagning, till exempel HT2021 om du söker till HT2022. Tidigare års betygsmedelvärden kan du söka fram via Universitets- och högskolerådets webbplats.

Antagningsstatistik (uhr.se)