University of Gothenburg
Breadcrumb

bEUcitizen (All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship)

bEUcitizen är ett EU-finansierat, mångvetenskapligt, komparativt projekt som syftar till att identifiera och analysera olika typer av hinder mot ett fungerande EU-medborgarskap.

Projektet har finansierats genom Europeiska kommissionens sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik – FP7. Läs mer på http://www.beucitizen.eu. Vi från Juridiska institutionen har tillsammans med forskare från åtta europeiska länder varit del av en grupp i projektet som studerat tillgången till sociala rättigheter för EU-medborgare. Läs mer om gruppens arbete.

Gruppen som består av forskare från Juridiska institutionen har haft ansvar för en delstudie: A Legal Analysis of the Possibilities and Impediments for Citizens Seeking to Enforce their Social Rights. En rättslig komparativ studie om möjligheten att hävda sociala rättigheter i åtta av EU:s medlemsstater. Vi har tittat på rätten till hälso-sjukvård, utbildning, socialt bistånd och boende. Studien indikerar ett förvånansvärt starkt formellt legalt skydd för sociala rättigheter men också flertalet reella hinder mot förverkligande av dessa. Resultaten pekar på vikten av ett socialt Europa – ett bidrag i den pågående intensiva debatten om EU:s framtid. Läs studien i sin helhet.

Projektet har pågått 2013-2017 och resultaten från den grupp som tittat på tillgången till sociala rättigheter presenteras i boken EU citizenship and social rights.

Forskargrupp

Thomas Erhag, professor
Sara Stendahl, professor
Otto Swedrup, doktorand

Publikationer

Stendahl S., Swedrup O., (2018). "Social Human Rights as a Legal Strategy to Enhance EU Citizenship" i EU citizenship and social rights (red. Pennings F., Seeleib-Kaiser M.), Edward Elgar Publishing. För mer information >>