University of Gothenburg
Breadcrumb

En skola för alla

I gruppen En skola för alla? intresserar vi oss för att från en rättsvetenskaplig position undersöka olika perspektiv på utbildning och lärande i en föränderlig värld som ställer nya krav på individer, institutioner och system.

Pågående projekt inkluderar frågor om EU-medborgares rättigheter och möjligheter att få tillgång till utbildning oavsett medborgarskap eller bosättning, samt frågor om hur vi kan skapa en skola för alla med hjälp av konstruktionen särskilt stöd.

Aktiviteter

2018

16 maj 2018

Interdisciplinär och internationell workshop med titeln Access and access barriers to education: The case of education for Roma children in Sweden. Presentationer från bland andra Christina Rodell Olgac (Södertörns Högskola), Nafsika Alexiadou (Umeå universitet), Laura Lundy (Queen's University, Belfast), Neville Harris (University of Manchester), Lisa Scullion (University of Salford, Manchester), David Ryffé och Sara Stendahl.

2016

5 december 2016

Utbildningsdag i samarbete med Professionscentrum i Angered (PuA). Sara Stendahl, David Ryffé och Otto Swedrup, presentation och workshop på temat En skola för alla? med fokus på rätten till utbildning för barn till utsatta EU-medborgare.

6 oktober 2016

Deltagande i konferens, Sara Stendahl och Otto Swedrup, med arrangerande av seminarium på temat Rätten till utbildning för barn till utsatta EU-medborgare.

7 mars 2016

Presentation av Matti Mikkola, professor emeritus i arbetsrätt, Helsingfors universitet om rätten till utbildning under Europeiska Sociala Stadgan och erfarenheter från Europeiska Kommittén för Sociala rättigheter. Förnyade diskussioner om legalstrategier med fokus på Europeiska Kommittén för Sociala rättigheter och möjligheten till kollektiva klagomål.

18 januari 2016

Presentationer av Sebastian Wejedal, doktorand straffrätt, Göteborgs universitet och Louise Dane, doktorand migrationsrätt, Stockholms universitet och medförfattare till UNICEF:s rapporten Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige?, 2015, följt av en diskussion om legalstrategier.

2015

27 oktober 2015

Presentationer av Sara Stendahl, Neville Harris och Daivd Ryffé med utgångspunkt i en pågående svensk debatt om rätten till utbildning för barn till utsatta EU-medborgare, följt av en diskussion om rätten till utbildning i ett svenskt, brittiskt och europeiskt perspektiv.

2014

Sara Stendahl medverkar i UR:s program Skolministeriet – Barnen som lagstiftaren glömdeTill programmet >>

Forskargrupp

Sara Stendahl, professor
Neville Harris, visiting professor
Erik Björling, doktor
David Ryffé, doktorand
Otto Swedrup, doktorand
Sebastian Wejedal, doktorand

Publikationer

Harris N., Ryffé D., Scullion L. & Stendahl, S. (2017). Ensuring the Right to Education for Roma Children: an Anglo-Swedish Perspective. International Journal of Law Policy and the Family. 31(2)230-267. Till artikeln >>

Stendahl, S. & Swedrup, O. (2015). Sluta leta motargument - låt fattiga barnen gå i skolan. Dagens samhälle. Till artikeln >>

Stendahl, S. & Swedrup, O. (2015). If there is a will there is a way - a heated debate about access to education for children of migrating EU citizens in Sweden, Till rapporten >>