Image
Klimatdemonstration
Photo: Unsplash
Breadcrumb

Boken som ska skapa hopp i klimatkrisen

I en tid av klimatförändringar och oro behövs hopp. I en nyskriven antologi samlas berättelser om möjliga positiva framtider.
– Vi lever i en tid då vi omges av många mörka framtidsberättelser. Därför har vi arbetat fram en metod för att skapa hopp och framtidsberedskap med hjälp av fantasi och kreativt skrivande, säger Camilla Brudin Borg, projektledare och forskare i litteratur vid Göteborg universitet.

Antologin Framtidsutopier är en del av projektet Utopian stories, där skolelever och allmänhet uppmanats skicka in korta fiktiva berättelser om det goda livet i framtiden.

– Vi vill engagera deltagarna i samtalet om vår gemensamma framtid. Hur skulle en framtida tillvaro se ut som är bra för både oss och planeten och som inkluderar ett välmående för såväl djur som jordens ekosystem? Vi tänker oss att kreativa, fiktiva berättelser skulle kunna bidra med både nytänkande idéer och lösningar, säger Camilla Brudin Borg.

Image
Bokomslag Framtidsutopier

Utmanar konventionellt tänkande

Den pedagogiska metoden att skriva egna utopier kan användas i skolans klimatundervisning som kombineras med kreativt skrivande och litteraturläsning. Den kan användas i alla årskurser, men också inom företag och organisationer där man behöver utmana konventionellt tänkande och skapa fler möjligheter i omställningsarbetet.

– Under projektets gång har vi mött många unga som oroar sig för framtiden. Genom att öva på att skriva positiva framtidsberättelser utvidgas förmågan att föreställa sig andra möjliga scenarier. Detta kan också stärka känslan av hopp inför framtiden, säger Camilla Brudin Borg.

Klimatforskning och litteraturvetenskap

Inom projektet jämförs nu de insamlade berättelserna med de fem framtidsscenarier som FN:s klimatpanel IPCC använder, vilka är baserade på socioekonomiska uträkningar.

– När vi ber deltagarna skriva behöver de inte ta hänsyn till IPCC:s begränsningar, utan skribenterna har fått fantisera fritt om framtida nytänkande hållbara samhällen. Genom utopiskt kreativt skrivande vill vi på så sätt inspirera till fler samtal om omställningen mot en hållbar framtid och ett framtida gott liv tillsammans.

Text: Katarina Wignell

Utopian stories

Projektet Utopian stories är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, Nobel Prize Museum och en rad andra samarbetspartners. Projektledare är Camilla Brudin Borg, forskare i litteratur vid Göteborgs universitet och Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet. Boken Framtidsutopier finns att köpa i bokhandeln men kan också laddas ner på projektets webbplats, där den också går att beställa till skolpris för skolor som vill arbeta med metoden.
Läs mer om projektet