University of Gothenburg
Image
Kristineberg marina forskningsstation

Kristineberg Talks

Kristineberg Talks are live broadcasted talks where researchers at Kristineberg Center talk about the ocean and their research in an easily accessible and exciting way. The talks are aimed at anyone who is interested in the sea, its organisms and the latest research in the field.

Previous talks

The talk is held in Swedish.

7 June – Alger, en del av en hållbar framtid

Havets alger är en onyttjad resurs. De kan användas som ingrediens i nya livsmedel, som del i nya byggmaterial och för att producera energi. Den 7 juni berättar algforskaren Fredrik Gröndahl om varför alger har en nyckelroll i omställning till en biobaserad och hållbar framtid.

The talk is held in Swedish.

19 April – Därför borde vi odla sjögurka i Sverige

Sjögurkorna är viktiga för våra hav men vad är de, vad gör de och varför borde vi odla dem i Sverige? Svaren från du på tisdag 19 april när Ellen Schagerström, forskare på Göteborgs universitet, pratar på Kristineberg Talks. Missa inte chansen att lära dig allt om sjögurkor.

The talk is held in Swedish.

14 March – Nya arter av kräftdjur i svenska vatten

Under de senaste 20 åren har fler och fler arter av kräftdjur kommit in i svenska vatten. Några är invandrade från närområden och påverkar sin närmiljö lite, andra som kommer från långväga håll kan påverka sin närmiljö kraftigt och bedöms då som ett hot. Dessa är vad vi kallar invasiva arter. De har kommit hit med människans försorg, både medvetet och omedvetet.

The talk is held in Swedish.

28 February 2022 – Hur kan sjögräsängar bidra till att minska klimatförändringarna?

Maria Asplund, forskare, Göteborgs universitet

Sjögräsängar är viktiga kolsänkor. De kan ta upp och lagra atmosfäriskt kol under långa tidsperioder och bidrar därmed till att motverka klimatförändringar. Under de senaste decennierna har sjögräsängar minskat kraftigt i utbredning runtom i världen. Den 28 februari berättar forskaren Maria Asplund mer om sjögräsängar och deras funktion som naturliga kolsänkor samt om ålgräs (Zostera marina) som är vår vanligaste sjögräsart längs den svenska kusten.

The talk is held in English.

24 January 2022 – Why you should care about ocean acidification and what you can do about it

Sam Dupont, researcher, University of Gothenburg

Ocean acidification is another consequence of our carbon dioxide emissions. It is an invisible threat but with real consequences for the ocean but also for us. This talk will answer a few questions: What is ocean acidification? How will ocean acidification affect the ocean? How is ocean acidification affecting things we care about? How do we know? What can we do about it? And finally, what can YOU do about it?

The talk is held in Swedish.

6 December 2021 – Avgasrening på fartyg – bra lösning eller ett sätt att flytta miljögifter från luft till hav?

Maria Granberg, researcher, IVL Swedish Environmental Research Institute

Fartygstransporter anses generellt mer klimatsmarta och fartygstrafiken har aldrig varit så omfattande som den är idag. Men fartyg släpper också ut en rad föroreningar. Nyligen beslöt FN:s sjöfartsorgan IMO att kraftigt begränsa svavelutsläppen från fartygsavgaser. För att tillmötesgå de nya kraven installerar nu fartyg i ökande takt så kallade skrubbrar. Dessa reningssystem duschar rökavgaserna med havsvatten som sedan leds ner i havet. Men är det egentligen så smart att flytta avgaser från luften ner i havet?

The talk is held in Swedish.

15 November 2021 – Främmande fenor i fjordarna - hur förändras Sveriges fiskfauna?

Leon Green, researcher, University of Gothenburg

I takt med att handel och sjöfart ökar, så ökar också införseln av främmande arter till våra vatten. Parallellt med det så värms havet av klimatförändringarna vilket får sydliga arter att röra sig norrut. Sverige är redan fullt av spännande fiskar - men vi kan vänta oss fler!

The talk is held in Swedish.

25 October 2021 – Framtidens mat är blå

Kristina ”Snuttan” Sundell, Professor, University of Gothenburg

För att världens växande befolkning ska ha mat på tallriken behövs nya, hållbara sätt att producera näringsriktiga livsmedel. I nästa Kristineberg Talk får du veta varför framtidens mat kommer från havet. Då berättar forskaren Kristina "Snuttan" Sundell om hållbart vattenbruk.

The talk is held in Swedish

20 September 2021 – Gullmarsfjordens hemliga liv

Fredrik Gröndahl, marine biologist, University of Gothenburg and KTH Royal Institute of Technology

Vad gör Gullmarsfjorden i Bohuslän så speciell? Under ett föredrag får du följa med marinbiologen Fredrik Gröndahl ner under Gullmarsfjordens yta. Med hjälp av undervattensrobotar får vi se unika bilder av organismerna som lever i fjorden. Du får även veta varför forskare har intresserat sig för fjorden i snart 200 år.