Skip to main content
University of Gothenburg
Image
Kristineberg marina forskningsstation

Kristineberg Talks

Kristineberg Talks are live broadcasted talks where researchers at Kristineberg Marine Research Station talk about the sea and their research in an easily accessible and exciting way. The talks are aimed at anyone who is interested in the sea, its organisms and the latest research in the field.

Upcoming talks

The talk is held in Swedish.

25 October 2021 – Framtidens mat är blå

Kristina ”Snuttan” Sundell, Professor, University of Gothenburg

För att världens växande befolkning ska ha mat på tallriken behövs nya, hållbara sätt att producera näringsriktiga livsmedel. I nästa Kristineberg Talk får du veta varför framtidens mat kommer från havet. Då berättar forskaren Kristina "Snuttan" Sundell om hållbart vattenbruk.

The talk is held in Swedish.

15 November 2021 – Främmande fenor i fjordarna - hur förändras Sveriges fiskfauna?

Leon Green, researcher, University of Gothenburg

I takt med att handel och sjöfart ökar, så ökar också införseln av främmande arter till våra vatten. Parallellt med det så värms havet av klimatförändringarna vilket får sydliga arter att röra sig norrut. Sverige är redan fullt av spännande fiskar - men vi kan vänta oss fler!

The talk is held in Swedish.

6 December 2021

Maria Granberg, researcher, IVL Swedish Environmental Research Institute

Previous talks

The talk is held in Swedish

20 September 2021 – Gullmarsfjordens hemliga liv

Fredrik Gröndahl, marine biologist, University of Gothenburg and KTH Royal Institute of Technology

Vad gör Gullmarsfjorden i Bohuslän så speciell? Under ett föredrag får du följa med marinbiologen Fredrik Gröndahl ner under Gullmarfjordens yta. Med hjälp av undervattensrobotar får vi se unika bilder av organismerna som lever i fjorden. Du får även veta varför forskare har intresserat sig för fjorden i snart 200 år.