University of Gothenburg
Breadcrumb

Embracing the Archives: Seminar 2014

Archives in the Digital – the Digital in the Archives Tuesday, 11 November 2014 Lilla hörsalen, Humanisten, University of Gothenburg

Speakers in order

  • Johanna Berg, utredare vid Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet (Digisam), Riksarkivet
  • Pelle Snickars, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet
  • Maria Ljungkvist, bitr. avdelningschef forskning, arkiv, bibliotek, Nationalmuseum
  • Jonathan Westin, forskare, Kulturvård, Göteborgs universitet och Kristoffer Arvidsson, forskningsledare, Göteborgs konstmuseum
  • Hans Jørgen Marker, föreståndare för Svensk Nationell Datatjänst

View the speakers at the seminar