Skip to main content
Breadcrumb

Christina Ahlstrand

Forskningslaborant

School of Public Health and Community
Medicine
Telephone
Fax
+46 31-40 97 28
Visiting address
Medicinaregatan 16A
41390 Göteborg
Room number
176B
Postal address
Arbets- och miljömedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 414
40530 Göteborg