Göteborgs universitet
Bild
none
Länkstig

Vill din verksamhet införa personcentrerad vård?

Delta i vår studie och använd vår digitala utbildning MedMänniska.

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) söker deltagare för att utvärdera en digital utbildning (MedMänniska) som är framtagen för att stödja lärandet av personcentrerad vård (PCV). Genom att vara en del av denna studie får medarbetarna i er verksamhet möjlighet att lära er mer om personcentrerad vård i egen takt och ni skräddarsyr hur PCV ska erbjudas i er verksamhet.

Om forskningsstudien

Syftet med studien är att utforska personalens upplevelser av att lära sig PCV samt att uppskatta kostnaderna för att implementera MedMänniska inom slutenvård, primärvård och äldreomsorg. MedMänniska är utvecklad i partnerskap med verksamheter inom olika vårdsektorer, baserat på GPCC:s etiska plattform om vad det innebär att vara en person.

Hur genomförs studien?

MedMänniska omfattar totalt tio möten och är uppdelad i tre moduler. Efter varje modul intervjuas teamen i en gruppintervju.

Vem kan delta?

Verksamheter som erbjuder hälso-, sjukvård eller omsorg. Din verksamhet ska utse ett team av 4-6 personer som kommer att använda MedMänniska. Teammedlemmarna ska vara anställda vid samma enhet, ha varierande yrkesbakgrund och kunna kommunicera på svenska.

Kontakt och anmälan 

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta:

Catarina Wallengren, leg. sjuksköterska, docent: catarina.wallengren@gu.se

Caroline Feldthusen, leg. fysioterapeut, forskare: caroline.feldthusen@gu.se

Hantering av personuppgifter

Vi följer strikta riktlinjer när det gäller dataskydd. Alla data hanteras enligt GDPR. All information förvaras i minst 10 år enligt Arkivlagen. Vid frågor kring dataskydd, kontakta Göteborgs universitets dataskyddsombud. dataskyddsombud@gu.se, eller telefon: 031-786 00 00. Resultaten presenteras i avidentifierad form och på gruppnivå för att din verksamhet inte ska bli igenkänd.