Göteborgs universitet

Våra doktorander

Vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) har över 90 doktorander disputerat sedan starten 2005. Forskarskolan har för närvarande 65 doktorander som bedriver sina forskningsstudier inom tio olika forskarutbildningsämnen.