Länkstig

Maria Alkhede

Doktorand

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Maria Alkhede

Undervisningsintressen:

Som universitetsadjunkt undervisar jag i matematikdidaktik och specialpedagogik. Mitt huvudsakliga undervisningsinnehåll handlar om att upptäcka nyttan och nöjet med matematiken i dess olika former för att sedan förvalta den vidare i det livslånga lärandet.

Maria är även doktorand inom Barn och Ungdomsvetenskap vid GU (tidigare inom forskarskolan ForFa vid Malmö universitet).

Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att fördjupa kunskaper om vad och hur barn och elever i förskola och förskoleklass erbjuds lära och utveckla om tal, antal och räknefärdigheter. Maria är en av medlemmarna i Camilla Björklunds projekt SATSA.