Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Pedagogens byggnader
Länkstig

För att minska smittspridning håll avstånd, undvik trängsel samt stanna hemma vid sjukdomssymtom!

Pedagogen Hus A

Pedagogen Hus A (Västra Hamngatan 25)

Huvudentréer öppna måndag – fredag 07. 15–19.00

Caféet i hus A är stängt tills vidare.

Servicecenter Pedagogen öppet för besök måndag-fredag kl 08.00-12.00

Från och med 1 november har Servicecenter Pedagogen ordinarie öppettider, dvs måndag-torsdag kl 08.00-16.00 och fredag kl 08.00-14.00
Läs mer på Servicecenter

Studieplatser

Samtliga studieplatser i A-huset är öppna.

Pedagogiska biblioteket

Öppet vardagar måndag – torsdag 08.00–19.00, fredag 08.00–18.00

Studieplatser

På biblioteket är studieplatser, datorarbetsplatser och den tysta läsesalen tillgängliga.

Läs mer på bibliotekets webbplats:
https://www.ub.gu.se/sv/bibliotek-och-oppettider/pedagogiska-biblioteket

Pedagogen Hus B

Hus B, (Läroverksgatan 15)
Måndag – torsdag 07.30–17.00
Fredag 07.30–16.00

Studieplatser

Samtliga studieplatser i B-huset är öppna.

Grupprumför studenter i hus B

Fr.o.m. måndag 18 oktober kommer följande två grupprum i hus B att vara bokningsbara för studenter:
-BE 027a (8 platser)
-BE 029 (8 platser)
Bokning sker via Studentportalen.

Caféet i hus B är stängt tills vidare.

Pedagogen Hus C

Hus C (Läroverksgatan 5) 
Måndag – torsdag 07.30–17.00
Fredag 07.30–16.00

Studieplatser och studentutrymmen i källarplan i hus C

Fr.o.m. måndag 1 november kommer följande tre grupprum på källarplan i hus C att vara bokningsbara för studenter:
-CK 21 (6 platser)
-CK 22 (6 platser)
-CK 23 (6 platser)
Bokning sker via Studentportalen.

Upplåsning/låsning av rummen samt inpassering till studentytorna på källarplan i hus C sker med hjälp av GU-kort.

Vid sjukdomssymptom ska man stanna hemma!

Kom ihåg att situationen kan förändras snabbt, håll dig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Pedagogen Hus A, Utsikten

 • Besöksadress: Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg

Leveransadresser och godsmottagning

 • Varumottagning och servicebesök: Magasinsgatan 34, 411 18 Göteborg
 • Angöringsadress taxi, bud och bil: Magasinsgatan 30, 411 18 Göteborg
 • Teknik och signalbyggnad, adress för servicebesök: Västra Hamngatan 27, 411 17 Göteborg

Pedagogen Hus B, Åsikten

 • Besöksadress: Läroverksgatan 15, 411 20 Göteborg

Leveransadresser och godsmottagning

 • Varuleveranser kök Pedagogen hus B: Läroverksgatan 9, 411 20 Göteborg
 • Varuleveranser vaktmästeri och postens företagspaket: Läroverksgatan 11, 411 20 Göteborg
 • Fastighetsexpedition Higab: Läroverksgatan 13, 411 20 Göteborg

Pedagogen Hus C, Insikten

 • Besöksadress: Läroverksgatan 5, 411 20 Göteborg
 • Leveransadress och godsmottagning: Läroverksgatan 11, 411 20 Göteborg

Hus Idrottshögskolan

 • Besöks- och leveransadress: Skånegatan 14 B, 411 40 Göteborg

Gegerfeltska villan

 • Besöksadress: Arkitektgatan 3, 411 20 Göteborg

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Västra Hamngatan 25, Göteborg (Pedagogen Hus A)
 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadresser:
Läroverksgatan 15, Göteborg (Pedagogen Hus B)
 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Läroverksgatan 15, Göteborg (Pedagogen Hus B)
 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadresser:
Läroverksgatan 5, Göteborg (Pedagogen Hus C)
Skånegatan 14 B, Göteborg (Hus Idrottshögskolan)

De tre husen vid Pedagogen kallas Hus A, Hus B och Hus C. En sal eller ett tjänsterum kan t ex heta "A1 318". A1 står för "A-huset" plan 1, och 318 är numret på rummet.
Se även kartor över husen i höger meny.

Pedagogen Hus A med tillbyggnad i glas inrymmer administration, Servicecenter, studentkåren, Kjell Härnqvistsalen, studievägledning och studieadministration, stilla rum, café, bibliotek samt lärararbetsplatser och föreläsningssalar.
Adress: Västra Hamngatan 25.

Pedagogen Hus B inrymmer lektionssalar, lärararbetsplatser samt läsplatser och café. Huset är byggt runt ett fem våningar högt inomhustorg.
Adress: Läroverksgatan 15.

Pedagogen Hus C inrymmer studerandeexpedition, lärararbetsplatser, utbildningssalar och utbildningskök samt Margareta Huitfeldts auditorium.
Adress: Läroverksgatan 5.

Hus Idrottshögskolan
Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.
Adress: Skånegatan 14 B

Kollektivtrafik

Pedagogen ligger vid hållplats Grönsakstorget.

Information om tidtabeller mm kontakta Tidpunkten 0771-41 43 00 eller se Västtrafiks information

Parkering

Det finns ett parkeringshus i två plan under Pedagogen Hus B, med 200 platser för allmänheten. In- och utfart sker från Sahlgrensgatan och det finns trappuppgångar mot Läroverksgatan.

Garaget är öppet dagligen mellan kl 06:00 och 22.00.

I parkeringshusets undervåning visas en del av befästningsmuren Carolus Dux för allmänheten.