Göteborgs universitet
Bild
Pedagogens byggnader
Länkstig

Praktisk information

Om Pedagogens lokaler, tillträde och öppettider.

Pedagogen Hus A

Pedagogen Hus A (Västra Hamngatan 25)

Huvudentrén Hus A

Öppettider

Måndag- torsdag 07.15-19.00
Fredag 07.15-18.00

Sidoentrén mot hus B är låst. Endast personal med GU-kort kommer in den vägen.

Caféet i hus A är öppet.

Servicecenter Pedagogen öppettider - läs mer på Servicecenters sidor.

Studieplatser i hus A

Samtliga studieplatser i A-huset är öppna under ordinarie öppettider

Pedagogiska biblioteket

Studieplatser

På biblioteket är studieplatser, datorarbetsplatser och den tysta läsesalen tillgängliga.

Läs mer om öppettider och utrustning på Pedagogiska bibliotekets webbplats.

Pedagogen Hus B

Hus B, (Läroverksgatan 15)

Måndag – torsdag kl 07.30–16.30
Fredag kl 07.30–16.00

Studieplatser

Samtliga studieplatser i B-huset är öppna under ordinarie öppettider.

Grupprum för studenter i hus B

Följande två grupprum i hus B är bokningsbara för studenter:
-BE 027a (8 platser)
-BE 029 (8 platser)
Bokning sker via Studentportalen.

När huvudentrén i hus B är låst kommer studenter in med sina GU-kort från det att dörren låses fram t.o.m. kl. 21.00

Caféet i hus B är stängt tills vidare.

Pedagogen Hus C

Hus C (Läroverksgatan 5) 

Måndag – torsdag 07.30–16.30
Fredag 07.30–16.00

Studentutrymmet och grupprummen för studenter i  Hus C

Studentytan på källarplan med pentry (kök och mikrougnar) samt grupprum i källarplan i hus C är bokningsbara för studenter:
-CK 21 (8 platser)
-CK 22 (8 platser)
-CK 23 (8 platser)
-CK 26a (6 platser)
-CK 26b (6 platser)

Bokning sker via Studentportalen.

Endast *behöriga studenterna kommer in med sina GU-kort mellan kl. 7.30-19.00.

* Behöriga är de studenter som är registrerade på en kurs på någon av Utbildningsvetenskapliga fakultetens institutioner.

Pedagogen Hus A, Utsikten

 • Besöksadress: Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg

Leveransadresser och godsmottagning

 • Varumottagning och servicebesök: Magasinsgatan 34, 411 18 Göteborg
 • Angöringsadress taxi, bud och bil: Magasinsgatan 30, 411 18 Göteborg
 • Teknik och signalbyggnad, adress för servicebesök: Västra Hamngatan 27, 411 17 Göteborg

Pedagogen Hus B, Åsikten

 • Besöksadress: Läroverksgatan 15, 411 20 Göteborg

Leveransadresser och godsmottagning

 • Varuleveranser kök Pedagogen hus B: Läroverksgatan 9, 411 20 Göteborg
 • Varuleveranser vaktmästeri och postens företagspaket: Läroverksgatan 11, 411 20 Göteborg
 • Fastighetsexpedition Higab: Läroverksgatan 13, 411 20 Göteborg

Pedagogen Hus C, Insikten

 • Besöksadress: Läroverksgatan 5, 411 20 Göteborg
 • Leveransadress och godsmottagning: Läroverksgatan 11, 411 20 Göteborg

Hus Idrottshögskolan

 • Besöks- och leveransadress: Skånegatan 14 B, 411 40 Göteborg

Gegerfeltska villan

 • Besöksadress: Arkitektgatan 3, 411 20 Göteborg

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Västra Hamngatan 25, Göteborg (Pedagogen Hus A)
 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadresser:
Läroverksgatan 15, Göteborg (Pedagogen Hus B)
 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Läroverksgatan 15, Göteborg (Pedagogen Hus B)
 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadresser:
Läroverksgatan 5, Göteborg (Pedagogen Hus C)
Skånegatan 14 B, Göteborg (Hus Idrottshögskolan)

De tre husen vid Pedagogen kallas Hus A, Hus B och Hus C. En sal eller ett tjänsterum kan t ex heta "A1 318". A1 står för "A-huset" plan 1, och 318 är numret på rummet.
Se även kartor över husen i höger meny.

Pedagogen Hus A med tillbyggnad i glas inrymmer administration, Servicecenter, studentkåren, Kjell Härnqvistsalen, studievägledning och studieadministration, stilla rum, café, bibliotek samt lärararbetsplatser och föreläsningssalar.
Adress: Västra Hamngatan 25.

Pedagogen Hus B inrymmer lektionssalar, lärararbetsplatser samt läsplatser och café. Huset är byggt runt ett fem våningar högt inomhustorg.
Adress: Läroverksgatan 15.

Pedagogen Hus C inrymmer studerandeexpedition, lärararbetsplatser, utbildningssalar och utbildningskök samt Margareta Huitfeldts auditorium.
Adress: Läroverksgatan 5.

Hus Idrottshögskolan
Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.
Adress: Skånegatan 14 B

Kollektivtrafik

Pedagogen ligger vid hållplats Grönsakstorget.

Information om tidtabeller mm kontakta Tidpunkten 0771-41 43 00 eller se Västtrafiks information

Parkering

Det finns ett parkeringshus i två plan under Pedagogen Hus B, med 200 platser för allmänheten. In- och utfart sker från Sahlgrensgatan och det finns trappuppgångar mot Läroverksgatan.

Garaget är öppet dagligen mellan kl 06:00 och 22.00.

I parkeringshusets undervåning visas en del av befästningsmuren Carolus Dux för allmänheten.