Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Pedagogens byggnader
Länkstig

Pedagogen Hus A

Pedagogen Hus A (Västra Hamngatan 25)

För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset finns det endast begränsad tillgänglighet till vissa studieplatser i Pedagogiska biblioteket samt några studieplatser på plan 1 i A-huset. Samtliga grupprum och datorsalar är stängda.

För tillträde till A-huset: Använd kortläsaren vid lilla entrén på Magasinsgatan 34 för att komma in. Öppet 08.00-18.00.

Medarbetare har tillträde som vanligt till sina arbetsplatser men passerkort behövs för att komma in i husen.

Caféet i hus A är stängt.

Pedagogiska biblioteket

Sommarstängt från 28 juni till 15 augusti

Mer om universitetsbiblioteken  www.ub.gu.se/

Pedagogen Hus B stängt

Hus B, (Läroverksgatan 15) kommer att vara stängt för studenter och besökare tills vidare för att minska spridningen av covid-19, samt att undervisningen nu till större delen övergått till digitala varianter.

Medarbetare har tillträde som vanligt till sina arbetsplatser men passerkort behövs för att komma in i husen.

Pedagogen Hus C

Hus C (Läroverksgatan 5)
De 30 studieplatser i I källarplan i hus C som tidigare fanns tillgängliga är nu stängda tills vidare.

Medarbetare har tillträde som vanligt till sina arbetsplatser men passerkort behövs för att komma in i husen.

Vid sjukdomssymtom ska man stanna hemma!

Regionala rekommendationer i Västra Götaland - bland annat gällande munskydd och trängsel - extern länk.

Övrigt

Servicecenter (i A-huset) har stängt för besök, men hänvisar till Servicecenter

Kom ihåg att situationen kan förändras snabbt, håll dig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Pedagogen Hus A, Utsikten

 • Besöksadress: Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg

Leveransadresser och godsmottagning

 • Varumottagning och servicebesök: Magasinsgatan 34, 411 18 Göteborg
 • Angöringsadress taxi, bud och bil: Magasinsgatan 30, 411 18 Göteborg
 • Teknik och signalbyggnad, adress för servicebesök: Västra Hamngatan 27, 411 17 Göteborg

Pedagogen Hus B, Åsikten

 • Besöksadress: Läroverksgatan 15, 411 20 Göteborg

Leveransadresser och godsmottagning

 • Varuleveranser kök Pedagogen hus B: Läroverksgatan 9, 411 20 Göteborg
 • Varuleveranser vaktmästeri och postens företagspaket: Läroverksgatan 11, 411 20 Göteborg
 • Fastighetsexpedition Higab: Läroverksgatan 13, 411 20 Göteborg

Pedagogen Hus C, Insikten

 • Besöksadress: Läroverksgatan 5, 411 20 Göteborg
 • Leveransadress och godsmottagning: Läroverksgatan 11, 411 20 Göteborg

Hus Idrottshögskolan

 • Besöks- och leveransadress: Skånegatan 14 B, 411 40 Göteborg

Gegerfeltska villan

 • Besöksadress: Arkitektgatan 3, 411 20 Göteborg

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Västra Hamngatan 25, Göteborg (Pedagogen Hus A)
 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadresser:
Läroverksgatan 15, Göteborg (Pedagogen Hus B)
 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Läroverksgatan 15, Göteborg (Pedagogen Hus B)
 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadresser:
Läroverksgatan 5, Göteborg (Pedagogen Hus C)
Skånegatan 14 B, Göteborg (Hus Idrottshögskolan)

De tre husen vid Pedagogen kallas Hus A, Hus B och Hus C. En sal eller ett tjänsterum kan t ex heta "A1 318". A1 står för "A-huset" plan 1, och 318 är numret på rummet.
Se även kartor över husen i höger meny.

Pedagogen Hus A med tillbyggnad i glas inrymmer administration, Servicecenter, studentkåren, Kjell Härnqvistsalen, studievägledning och studieadministration, stilla rum, café, bibliotek samt lärararbetsplatser och föreläsningssalar.
Adress: Västra Hamngatan 25.

Pedagogen Hus B inrymmer lektionssalar, lärararbetsplatser samt läsplatser och café. Huset är byggt runt ett fem våningar högt inomhustorg.
Adress: Läroverksgatan 15.

Pedagogen Hus C inrymmer studerandeexpedition, lärararbetsplatser, utbildningssalar och utbildningskök samt Margareta Huitfeldts auditorium.
Adress: Läroverksgatan 5.

Hus Idrottshögskolan
Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.
Adress: Skånegatan 14 B

Kollektivtrafik

Pedagogen ligger vid hållplats Grönsakstorget.

Information om tidtabeller mm kontakta Tidpunkten 0771-41 43 00 eller se Västtrafiks information

Parkering

Det finns ett parkeringshus i två plan under Pedagogen Hus B, med 200 platser för allmänheten. In- och utfart sker från Sahlgrensgatan och det finns trappuppgångar mot Läroverksgatan.

Garaget är öppet dagligen mellan kl 06:00 och 22.00.

I parkeringshusets undervåning visas en del av befästningsmuren Carolus Dux för allmänheten.