Göteborgs universitet
Bild
Kammarmusikstudenter på Jonsereds herrgård
Länkstig

Internationell sommarkurs i kammarmusik

En internationell sommarkurs i kammarmusik ges årligen på Jonsereds herrgård sedan år 2014. Med koncentration i kammarmusikalisk miljö ges studenten möjlighet att utveckla instrumenthantering och tolkningsförmåga. Kursen avslutas med en publik konsert.

Koncentration i kammarmusikalisk miljö

Internationell Internationell sommarkurs i kammarmusik ges årligen på Jonsereds herrgård sedan år 2014. Kursen erbjuder studenter avskildhet och koncentration i en klassisk kammarmusikalisk miljö med akustik väl avpassad för ändamålet. Studenterna kan ostört under tre sammanhängande heldagar fokusera på kammarmusik i syfte att utveckla instrumenthantering och tolkningsförmåga.

Musikalisk inriktning

  • från traditionell kammarmusik till för kursen nyskriven musik
  • genreutveckling
  • epoköverskridande
  • experimentell ensembleutveckling

Avslutande konsert och uruppförande av verk

Kursen avslutas med en publik konsert som stipendiaterna ger på såväl Jonsereds herrgård som i Göteborg. I konserten ingår uruppförande av ett verk.

Stipendier

Stipendiaterna utses bland unga begåvade musikhögskolestudenter i Göteborg, och de ingår under kursen i kursens ensemble, vanligtvis bestående av stråkkvartett, blåsare, pianist och slagverkare. Därutöver väljs en studerande kompositör som i förväg skriver ett kammarmusikstycke för hela ensemblen. I varje kurs ingår sammanlagt nio stipendiater.

Stipendierna finansieras av stiftelser och fonder. Stipendier kan inte sökas, utan stipendiater utses av Jonsereds herrgård och Rum för kammarmusiks referensgrupp tillsammans med kursansvariga. Finansiärer är

  • Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fonder
  • Stiftelsen Erik och Lily Philipsons minnesfond

Kursansvariga

Tobias Granmo

violinist och kammarmusikansvarig Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet

Daniel Berg

marimba och lektor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet