Länkstig

Helena Kåks

Universitetslektor

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Magasinsgatan 4
542 37 Mariestad
Postadress
Magasinsgatan 4
542 37 Mariestad

Om Helena Kåks

Arbetsuppgifter vid Hantverkslaboratoriet:

Verksamhetsassistent

Projektledare för 3-årigt kmv-projekt "Kunskap som växer: Verktyg för dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer."

Utbildning:

Trädgårdsmästare, Högskolan Gävle

Fil dr Kultur och samhälle, Linköpings universitet

Tidigare anställning:

Ansvarig trädgårdsmästare vid kulturreservatet Stabergs bergsmansgård