Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Mats Johnson

Mats Johnson är Universitetssjukhusöverläkare vid BNK (Neuropsykiatrisk mottagning barn och ungdom), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, och docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Han är författare till mer än 50 peer-reviewed referentgranskade artiklar och konferensposters, med mer än 3600 citeringar.

Mats Johnson
Mats Johnson

Forskningsintressen

Mats Johnsons huvudsakliga forskningsintresse har varit behandlingar av ADHD, och han har varit huvudforskare/undersökare och nationell samordnare i 10 internationella multicenter randomiserade placebokontrollerade studier (RCT) av ADHD-medicinering. Han ledde två svenska RCT om Omega 3/6-behandling av ADHD och för läsförmåga. Under de senaste åren har han lett en RCT av ett problemlösningsprogram för barn med ESSENCE (PR-ESSENCE) och en tvåårig öppen studie av medicinering för barn med ADHD och komplexa samsjukligheter, inklusive autism. Nyligen har han och projektgruppen vid Gillbergcentrum studerat Paediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS), en postinfektiös sjukdom med misstänkt immunologiskt ursprung, inklusive en öppen långtidsstudie med intravenös immunoglobulin (IVIG)-behandling. Han leder också en pågående studie av PR-ESSENCE-behandling för ungdomar med beteendeproblem i ungdomsinstitutioner i Västra Sverige.

Financiering

Mats har för sin forskning erhållit bidrag från:

 • WM Lundgrens Research Fund
 • Petter Silfverskiölds Minnesfond
 • Thurings Stiftelse
 • Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus forskningsfond
 • Equazen
 • Vifor Pharma
 • Shire/Takeda Pharmaceuticals
 • Carl Bennet AB
 • Familjen Kamprads Stiftelse
 • Hjärnfonden
 • Octapharma

Kontaktinformation

Mats avhandling

"Non-stimulant interventions in ADHD"