University of Gothenburg
Breadcrumb

Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen innehåller information om forskarutbildningens ämne, upplägg och innehåll, lärandemål, behörighetskrav, examensbenämning, avhandlingens omfattning samt omfattningen av obligatoriska och valbara kurser.

Allmänna studieplaner för juris doktorsexamen i institutionens sju forskarutbildningsämnen :

Allmänna studieplaner för juris licentiatexamen i institutionens sju forskarutbildningsämnen: