University of Gothenburg
Image
Bibliotek i Göteborg på vintern med en person som går i förgrunden
Photo: Johan Wingborg
Breadcrumb

Vetenskapliga publikationer

SOM-institutets olika datainsamlingar genererar ofta artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Publicering i vetenskapliga tidskrifter är en tidskrävande process - det kan ta flera år från det att en fråga ställts tills en artikel blivit färdiggranskad och accepterad - men inom forskningsvärlden är denna process central för att föra vetenskapen framåt.

Här listas länkar till vetenskapliga publikationer sprungna ur data från SOM-institutet. Vi gör vårt bästa för att hålla listan uppdaterad, men är ofta beroende av att de i undersökningarna samverkande forskarna uppmärksammar oss på när något blivit publicerat. Flera av de vetenskapliga tidskrifterna kräver att man är ansluten till ett universitetsnätverk för att kunna läsa artikeln i sin helhet.

2017 och tidigare år innehåller endast listor över artiklar baserade på data insamlade i Medborgarpanelen. Från och med 2018 innefattar listningen även artiklar från SOM-undersökningarna.