University of Gothenburg
Breadcrumb

Växthuset

Till vem riktar sig denna sektion? Växthuset är till för dig som ser din egen utveckling som människa som en mycket viktig del av ditt liv. Konflikter erbjuder ett mycket rikhaltigt råmaterial för arbete med personlig utveckling, men det kan behövas en viss handledning i hur man bäst tar tillvara på de möjligheter som bjuds. De texter som finns här riktar sig främst till de som redan kommit en bit på vägen i sitt personliga växande.

Presentation av innehållet i Växthuset

Konflikter som yoga.
Hur man använder sina vardagskonflikter för att utvecklas som människa
(pdf)
Denna artikel ger en handledning i hur egna konflikterfarenheter kan användas för att utveckla mer medvetenhet. Det inre arbetet med konflikterfarenheter ses här som en typ av yoga, d.v.s. en övningsväg. Artikeln diskuterar relativt ingående hur konflikter kan användas för att synliggöra hur "egot" fungerar. 15 olika dimensioner för utveckling i vuxenlivet beskrivs, med detaljerade förslag om hur man i konfliktsituationer kan arbeta med var och en av dem.

Pema Chödrön: När det hettar till
Pema Chödrön är, trots sitt tibetanska namn, en vit amerikansk kvinna. Hon var under lång tid lärjunge hos den tibetanske munken Chögyam Trungpa. Hennes böcker är mycket vardagsnära och handlar ofta om hur vi umgås med livets svåra erfarenheter. Denna artikel är ett utdrag ur boken "Places that scare you" och publiceras här med tillstånd av förlaget.

Att vara en fredsstiftare
Att vara en fredlig och fridfull person i världen är inte något man en gång uppnår och sedan förblir, det är en ständigt pågående utmaning, en process. Här presenteras i omarbetad form de principer som är vägledande för the Zen Peacemaker Order, en orden grundad av den amerikanske Zenbuddhisten Bernhard Glassman. De är meningsfulla främst för dig som redan har en viss inblick i andliga traditioner.

Tonglenmeditation
Tonglen är en meditationsform från den tibetanska traditionen. Den är mycket relevant för konfliktsituationer. För dig som har vana vid att meditera kan det vara värt att pröva på denna form.

Övning i Metta
"Metta" betyder närmast "kärleksfullhet" eller "allomfattande kärlek" och är ett viktigt begrepp inom buddhismen. Tillgång till metta kan betyda oerhört mycket för vad som händer i en konflikt. Konflikter erbjuder också värdefulla tillfällen för att utveckla metta. Här ges en kortfattad instruktion till en mettaövning.

Material inom andra sektioner som är särskilt relevant för dig som vill arbeta med din utveckling

Det finns en rad texter inom de andra huvudsektionerna som kan vara av intresse för dig som vill använda dina konflikter som råmaterial för din egen utveckling.

Att bli en medveten chef (pdf) (Konsultfirman)
Denna text presenterar och förklarar Konfliktmandalat, ett verktyg som är särskilt utformat för att arbeta med utveckling av medvetenhet. Texten är utformad för chefer, men det allra mesta är relevant för vilken människa som helst som är intresserad av att arbeta med sin egen medvetenhet.

Brist på självinsikt: En viktig orsak till elakartade konflikter (pdf) (Konfliktakademien)
Artikeln ger ett grundläggande perspektiv på utvecklingen av medvetenhet om vad som pågår i det egna inre. Ett enträget arbete enligt artikelns ansats främjar uppkomsten och konsolideringen av ett vittnessjälv.