University of Gothenburg
Breadcrumb

Samverkan

För oss innebär samverkan ett ömsesidigt utbyte mellan akademi och samhälle. Våra utbildningsprogram har många inslag där studenterna gör arbeten tillsammans med arbetsorganisationer, som t.ex. praktik och examensarbeten.

Våra forskare har fokus på aktuella samhällsfenomen och arbetar ofta tillsammans med olika aktörer, till exempel Göteborgs Stad, Försvarsmakten, Polismyndigheten, Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lärare och forskare hos oss har stor erfarenhet av och kunskap om olika samverkansformer och arbetar ständigt med utveckla dessa. Vi kan erbjuda skräddarsydda uppdragsutbildningar, genomföra utvärderingar, följeforskning etc. Inom flera av våra programutbildningar gör studenterna praktik eller genomför olika slags uppdrag åt arbetsorganisationer.

Vi har experter inom en mängd områden som kan föreläsa i er verksamhet om de senaste forskningsresultaten. Kanske vill du veta mer om konflikter i arbetslivet, hur arbetsmarknaden fungerar eller hur vi ska förstå klimataktivismens framväxt eller om något annat spännande vi gör. Kanske har du andra idéer kring möjliga samverkansprojekt.

Kontakta oss gärna!