University of Gothenburg
Image
Den digitala fälthandboken Livet i havet.
Breadcrumb

Livet i havet

Livet i havet är en digital fälthandbok som visar de vanligaste arterna i svenska havsområden. Här presenteras över 400 arter, från Bottniska viken i norr, ner till södra Östersjön, och upp längs västkusten till norska gränsen.

Livet i havet är till för alla som vistas vid, på och i havet och är intresserade av livet under ytan. Mobilanpassningen gör att informationen kan följa med på utflykten till strandkanten. Dessutom finns den som en app som även fungerar offline vilket gör att den exempelvis kan användas på sjön där uppkoppling ofta saknas.

Sidan drivs i ett samarbete mellan flera olika lärosäten i Sverige inom samarbetet Havsmiljöinstitutet , där Centrum för hav och samhälle representerar Göteborgs universitet.