University of Gothenburg
Breadcrumb

– Huvudidén med programmet är att kunna erbjuda en spetsutbildning inom spelprogrammering säger Staffan Björk, vid starten programansvarig för Game Design & Technology.

Vi utbildar dem som kommer att skapa framtidens spelmotorer!

Finns få utbildningar där man lär sig bygga själva spelmotorerna

– Det finns idag ett antal utbildningar runt om i landet där studenterna lär sig att skapa dataspel genom att använda olika spelmotorer. Det finns däremot få utbildningar där studenterna lär sig att bygga själva spelmotorerna, vilket de kommer att göra på masterprogrammet Game Design & Technology.

– Många av de stora spelbolagen i Sverige utvecklar själva sina spelmotorer, som de också säljer licenser till. Genom att ha kontroll över spelmotorerna kan företagen också dra nytta av de senaste landvinningarna på både mjukvaru- och hårdvarusidan.

Väl förberedda för heterogena projekt

– Det är också viktigt att inse att när man jobbar i så stora komplexa projekt som man gör i IT-branschen, behöver man kunna hantera komplexa dynamiska problem som man ska lösa tillsammans med andra personer med helt olika bakgrund och från olika fält. Studenterna på vårt masterprogram blir väl förberedda för att arbeta tillsammans i den här typen av heterogena projekt, genom de projekt och metoder som ingår i våra kurser.

Studenter med intresse för tekniken bakom spelupplevelsen

– De studenter som är den huvudsakliga målgruppen för programmet är personer med stark teknikbakgrund som samtidigt har ett mycket stort intresse för den spelupplevelse man får när man spelar ett spel.

Vill bidra till att den svenska spelindustrin behåller sin världsledande ställning

– Våra förhoppningar med programmet är att vi ska kunna hjälpa den svenska spelindustrin att behålla sin ställning som innovativ och världsledande när det gäller både spelupplevelse som utveckling av spelteknologi.

– Vi räknar med att kunna locka studenter från hela världen och också att utbilda studenter som har hela världen som arbetsfält. Spelindustrin är mycket internationell och det är därför naturligt att nu skapa en internationell masterutbildning på området.

Staffan Björk
Staffan Björk, huvudansvarig för att ta fram en spetsutbildning i speldesign.
Photo: Johan Wingborg