Image
Göta älv
Photo: Per Pixel Petersson
Breadcrumb

Konstnärligt talat: Göteborg som lekplats

Kultur & språk

Konstnärligt talat vill denna kväll fokusera på vårt växande Göteborg utifrån barnperspektivet.

Föreläsning,
Seminarium
Date
20 May 2024
Time
18:00 - 20:00
Cost
Kostnadsfria biljetter

Organizer
Högskolan för scen och musik
Image
Anna Hydén
Anna Hydén
Image
Björn Siesjö
Björn Siesjö
Image
Cecilia Wallerstedt
Cecilia Wallerstedt

Mer specifikt kommer vi tala om Masthuggskajen där planhandlingarna lovar att ”utifrån ett fördjupat barnperspektiv, säkerställa att föreslagen omvandling skapar, stärker och utvecklar sociala hållbara livsmiljöer för barn och unga”.

Nu när det nya området stiger upp i stadsrummet – finns det plats kvar för lek? Vad innebär lek och barnperspektiv? Hur kan konstnärliga fakultetens forskning bidra till Göteborg som lekplats?
 
Vi vill bjuda in politiker, stadsplanerare, kreatörer och allmänhet till konstnärligt talat!

Med oss har vi Cecilia Wallerstedt, Professor i pedagogik och ny prodekan för konstnärliga fakulteten, Björn Siesjö, Stadsarkitekt i Göteborg och Anna Hydén, samordnare Röhsska museet, ansvarig för Designklubben i Biskopsgården.
Moderator: Ulf Dalnäs, vicedekan samverkan konstnärliga fakulteten.
 
Barnkonsekvensanalysen för Masthuggskajen
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20växer%20västerut-Plan%20-%20granskning-Barnkonsekvensanalys/$File/07_Barnkonsekvensanalys%20BKA%202016-10.pdf?OpenElement
 
Visionsbilder för Masthuggskajen
https://masthuggskajen.se/omradet/
 
Designklubben Biskopsgården
https://rohsska.se/projekt-samarbeten/designklubben-biskopsgarden/
 
BIG – barnkulturforskning I Göteborg
https://www.gu.se/forskning/big-barnkulturforskning-i-goteborg
 
ERA – Educational Research in the Arts
https://www.gu.se/forskning/era-educational-research-in-the-arts
 
PLACE – Public Life, Arts and Critical Engagement           
https://www.gu.se/forskning/place-public-life-arts-and-critical-engagement
 
Dynamo Väst
https://www.vgregion.se/f/kulturforvaltningen/samhallsutveckling/gestaltad-livsmiljo/dynamo-vast--natverk-for-gestaltad-livsmiljo/
 
Lek i staden
(Helena Hansson, HDK-Valand; Otto von Busch, Parson NY)
https://nfh.se/agenda-2030/mal-11-lek-i-staden.html#:~:text=I%20designforskningsprojektet%20Lek%20i%20staden,i%20utformandet%20av%20sin%20närmiljö.
 
Child Culture Design
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/konstnarligt-masterprogram-i-child-culture-design-k2ccd
 
Barnfilmskolan
http://www.barnfilmskolan.se