University of Gothenburg
Breadcrumb

Program NORALF 2024

Välkommen till NORALF-konferensen 2024. Här hittar du mer information om program, key notes och länk till anmälan. Temat för konferensen är "Etik och Agens – Att ta ansvar för och i en demokrati". Arrangeras den 2-3 maj 2024 på Pedagogen vid Göteborgs universitet och vänder sig till forskare, lärare, förskollärare och rektorer.

Mer information

Konferensen

NORALF (Nordisk aktionslärande och aktionsforskning) är en nordisk konferens för aktionslärande och aktionsforskning inom pedagogikfältet och arrangeras i år för trettonde gången. Konferensen samlar forskare och yrkesverksamma från hela utbildningssystemet för presentationer av och dialoger kring pågående och avslutade aktionsforskningsprojekt och samarbeten.

Presentationer

Vid NORALF är keynote-presentationerna gemensamma för alla deltagare medan övriga presentationer och dialoger genomförs i de dialoggrupper (bestående av cirka 10–12 personer) som konferensdeltagarna har sin hemvist i under konferensen. Det finns inga krav på att alla deltagare ska presentera, men du förväntas delta aktivt i de dialoger som följer efter presentationerna. Presentationer och dialoger sker på skandinaviska språk. Det finns möjlighet att presentera tillsammans två personer. Är ni bredda på att presentera i olika dialoggrupper kan upp till fyra personer presentera tillsammans.

Konferensavgift

Konferensavgiften, 1 600 SEK inklusive moms (1 280 exklusive moms), inkluderar lunch och fika båda dagarna, samt konferensmiddag på kvällen den 2 maj. Du behöver ange i anmälan om du kommer att delta vid konferensmiddagen.

På kvällen den 1 maj finns det möjlighet att delta vid ett mingel till självkostnadspris. Du anger i anmälan om du vill delta. 

Program torsdag 2 maj

8.00-9.00 Registrering, Foajén Pedagogen hus A

09.00-09.30 Välkomstceremoni

Lokal: Kjell Härnqvistsalen AK2 155

09.30-10.30 Keynote Ulf Blossing, professor Göteborgs universitet

Lokal: Kjell Härnqvistsalen AK2 155

10.30-11.00 FIKA

11.00-12.30 Dialoggrupper

Forskningspresentationer, lokal anslås på plats

12.30-13.45 LUNCH

13.45-14.45 Kenynotes i halvgrupper

Lokal: AK2 136, AK2 137

14.45-15.15 FIKA

15.15-16.45 Dialoggrupper

Forskningspresentationer, lokal anslås på plats

19.00 Mingel och konferensmiddag, entréplan hus B

Program fredag 3 maj

09.00-10.00 Keynote i halvgrupper

Lokal: AK2 136, AK2 137

10.00-10.30 FIKA

10.30-12.30 Dialoggrupper

Forskningspresentationer, lokal anslås på plats

12.30-13.30 LUNCH

13.30-14.30 Panelsamtal och konferensens avslutande

Kjell Härnqvistsalen AK2 155

Keynotes

Ulf Blossing, professor, Göteborgs universitet

Elevers handlingskraft i skolverksamhet. Etiska överväganden av agensens betydelse

I föreläsningen kommer jag att problematisera ”elevers handlingskraft" utifrån en genomlysning av agensbegreppet. Vidare kommer jag att resonera om elevers agens utifrån Bransons etiska modell där fyra perspektiv beaktas; det juridiska-, det professionella- samt grupp- och individperspektivet. Jag frågar mig varför elevers agens inte har ett större utrymme i skolverksamhet än vad det har, när såväl juridik som forskning talar för det.

Helena Pedersen, docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Solidaritet med vem? Etiska frågor i praktiknära kritisk utbildningsforskning

Hur kan vi förhålla oss till forskningsetiska dilemman i kritisk pedagogisk forskning? Utifrån etnografisk forskning med människor och djur i utbildningssammanhang vill jag med den här presentationen inspirera till diskussion om hur vi hanterar oväntade etiska frågor som kan uppstå i praktiknära pedagogisk forskning med kritisk ansats, i de gråzoner där regelverken inte verkar räcka till. Hur agerar vi i oplanerade situationer, var bör vår solidaritet som forskare ligga, och hur kan vi balansera solidaritet och kritik?

Erik Andersson, docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Elevers delaktighet – en demokratisk kraft för hållbar skol- och undervisningsförbättring?!

Föreläsningen behandlar elevers demokratiska delaktighet i skolförbättring. Hur kan elevers delaktighet bli en demokratisk kraft och bidra till skolans samlade förmåga att stärka utbildningskvalitet, samt hantera förändringar och problem?

Theodora Salti, doktorand, Göteborgs universitet

Children of drama: An arts-based educational action research project

I present an arts-based educational action research project with five drama pedagogy workshops applied to a group of in-service educators. The action aimed to explore drama pedagogy's personal and professional impacts on the participants, and it was structured around Winnicott's theory about potential space, the metaphor of a good enough mother, and transitional objects. The results revealed that participants enriched their teaching method toolbox and further expressed feelings of relaxation, playfulness, enjoyment, and motivation to use drama in the classroom.

Anki Wennergren, Jaana Nehez och Åsa Hirsh, docenter, Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet

Att få syn på det vi inte ser: analys av undervisning och praktiskt yrkeskunnande i förskolan

Vi presenterar ett ULF-projekt där vi med aktionsforskande ansats tillsammans med lokala VFU-ledare i fyra kommuner och förskollärarstudenter från HH prövar och förfinar ett specifikt verktyg för analys av undervisning och samtal om flerdimensionellt professionellt yrkeskunnande. Syftet är att främja såväl didaktisk utveckling av undervisning som framväxande professionell identitet.

Illustraion händer och pratbubblor noralf
Photo: Mostphotos
Ulf Blossing är keynote på NORALF 2024
Ulf Blossing
Helena Pedersen är keynote på NORALF 2024
Helena Pedersen
Erik Andersson är keynote på NORALF 2024
Erik Andersson
Theodira Salti är keynote på NORALF 2024
Theodora Salti
Anki Wennergren är keynote på NORALF 2024
Anki Wennergren
Jaana Nehez är keynote på NORALF 2024
Jaana Nehez
Photo: Magnus Karlsson
Åsa Hirsh är keynote på NORALF 2024
Åsa Hirsh