University of Gothenburg
Image
barn och leksaker
Breadcrumb

Beviljade forskningsprojekt 2023-2024

I den fjärde utlysningen av ULF-medel vid Göteborgs universitet kom det in 53 ansökningar från lärare, skolor och forskare, varav 23 gick vidare till andra omgången och slutligen beviljades nedanstående 10 ansökningar projektmedel inom ULF-avtal.

Beviljade forskningsprojekt inom ULF-avtal 2021-2022

I den tredje utlysningen av ULF-medel vid Göteborgs universitet kom 40 ansökningar från lärare, skolor och forskare in, varav 15 gick vidare till andra omgången och fyra slutligen beviljades medel.

De som beviljats medel har integrerat professions- och forskningskunskaper på ett sätt som innebär att kunskaper inte bara kommer att utvecklas under projektets gång, utan att förskollärare och lärare kan fortsätta arbeta med modeller för samverkan och kunskapsutveckling också efter projekttidens slut. Projektens kunskapsbidrag är också relevanta utanför den lokala skolmiljön och det finns en genomtänkt plan för kunskapsspridningen.

Beviljade forskningsprojekt inom ULF-avtal 2020

2019 – 2020 års utlysning var riktad mot praktiknära forskning som har frågor om förskolans och skolans likvärdighet i fokus. Inom ULF avser likvärdighet det kompensatoriska uppdraget samt hög och jämn kvalitet i erbjuden utbildning och undervisning.

Gemensamt för de beviljade projekten är att de särskilt integrerar professionskunskaper och forskningskunskaper som kan leda till kunskapsutveckling också när projekttiden är slut.

Beviljade forskningsprojekt inom ULF-avtal 2019

Gemensamt för de beviljade projekten är att de särskilt integrerar professionskunskaper och forskningskunskaper som kan leda till kunskapsutveckling också när projekttiden är slut.