University of Gothenburg

Organization

Here you will find our steering group and our reference group.

Steering group

Mats Börjesson
Centre Director, professor, Chief Physician
mats.borjesson@gu.se  

Jan Borén
Professor, prefect
jan.boren@wlab.gu.se

Mattias Bjarnegård
Area Manager, Sahlgrenska University Hospital
mattias.bjarnegard@vgregion.se

Göran Bergsström
Professor/Chief Physician, co-opted to the steering group

Reference group

Martin Schwellnus

Professor, överläkare, Sports and exercise Medicine,
Sport and Exercise Medicine Institute (SEMLI), Pretoria, Sydafrika,
Affilierad professor vid Sahlgrenska Akademin,
Prevention och riskstratifiering

Daniel Arvidsson
Docent kostvetenskap
Inst Kost- och Idrottsvetenskap (IKI), GU,
Expert fysisk aktivitet och energiförbrukning

Frida Dangardt
Docent, överläkare,
Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barnsjukhus,
Adjungerad lektor i kardiovaskulära sjukdomar m inriktning barn, Inst Medicin, SA
Expert alkohol

Ingrid Larsson
Docent klin experiementell nutrition, näringsfysiolog
Inst Medicin, Sahlgrenska Akademin
Expert kost och nutrition

Mathias Holm
Docent, överläkare
Arbets och miljömedicin, SU
Expert rökning

Rikard Lamberg
Professor mat och hälsa,
Chalmers Tekniska Högskola
Expert mat och hälsa

Ingibjörg Jonsdottir
Professor folkhälsa, fysiolog
School of Public Health and Community Medicine, SA och Västra Götalandsregionen
Expert stress

Leonard Stockfelt
Docent, specialistläkare
Arbets och miljömedicin, SU
Expert omgivningsfaktorer för hälsa

Ludger Grote
Professor lungmedicin,
Sömnlab, SU & Sahlgrenska Akademin
Expert sömnstörningar

Kristian Bolin
Professor Health Economics,
Center for Health Governance, Handelshögskolan, GU
Hälsoekonomi

Maria Åberg
Professor, Specialistläkare allmänmedicin
Samhällsmedicin och Folkhälsa, Sahlgrenska Akademin
Allmänmedicin

Mikael Svensson, Professor tillämpad hälsoekonomi
Inst Samhällsmedicin och Folkhälsa, SA
Expert hälsoekonomisk utvärdering

Carolina Kluft, verksamhetschef Generation Pep
Hedersdoktor Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin
Fysisk aktivitet & kost hos barn och ungdomar