University of Gothenburg

Publications KRISAMS

List of publications in the KRISAMS research project

Accepted

Marina Ghersetti & Bengt Johansson (in press) "To Publish or Not to Publish? Assessing Journalism Ethics in News about a Terrorist Attack". Journalism Studies.

 

Published

2021

Bengt Johansson, Jacob Sohlberg, Peter Esaiasson & Marina Ghersetti (2021). Why Swedes don’t wear face masks. A consequence of blindly trusting the government. Journal of International Crisis and Risk Communication Research.

Bengt Johansson, David Hopmann & Adam Shehata (2021). When the rally effect disappears. Journal of Election, Public Opinion and Parties.

Mattias Agerberg & Jacob Sohlberg (2021). Personal Proximity and Reactions to Terrorism. Comparative Political Studies

Kristian Bjørkedahl, Jens E Kjeldsen, Lisa Storm Villadsen & Orla Vigsø, (2021). Argumentum ad Solidarietatem. Rhetorical Strategies of Scandinavian Political Leaders during COVID-19. I Monique Lewis, Eliza Govender & Kate Holland (red.), Communicating COVID-19: Interdisciplinary Perspectives. Palgrave Macmillan. 2021.

Peter M. Dahlgren (2021). Ställde journalisterna kritiska frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser? I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), Journalistik i coronas tid. Institutet för mediestudier. 

Marina Ghersetti (2021). Den största nyheten. I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), Journalistik i coronas tid. Institutet för mediestudier.

Marina Ghersetti & Tomas Odén (2021). Coronapandemin våren 2020. En undersökning av nyheter och opinion. MSB.

Bengt Johansson & Lars Truedson (2021). Journalistik i coronas tid. Institutet för mediestudier.

Bengt Johansson & Lars Truedson (2021). Klarade journalistiken att bevaka coronapandemin? I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), Journalistik i coronas tid. Institutet för mediestudier. 

Bengt Johansson (2021). Med beröm godkänt: journalisternas bedömning av kriskommunikation och journalistik. I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), Journalistik i coronas tid. Institutet för mediestudier. 

Bengt Johansson & Orla Vigsø (2021). Sweden: Lone Hero or Stubborn Outlier? I Darren Lilleker, Ioina A. Coman, Milos Gregor & Edoardo Novelli (red.), Political Communication and COVID-19. Governance and Rhetoric in Times of Crisis. Routledge. 

Östlund, Emil (2021). Redaktioners lärdomar under coronapandemin. I Bengt Johansson & Lars Truedson. Journalistik i coronas tid. Institutet för mediestudier.

2020

Peter Esaiasson, Jacob Sohlberg, Marina Ghersetti & Bengt Johansson (2020). How the coronavirus crisis affects citizen trust in institutions and in unknown others: Evidence from 'the Swedish experiment'.  European Journal of Political Research. 

Peter Esaiasson, Bengt Johansson, Marina Ghersetti & Jacob Sohlberg (2020). Kriskommunikation och segregation i en pandemi. Hur boende i utsatta områden informerade sig om coronaviruset våren 2020. JMG. 

Bengt Johansson, Peter Esaiasson, Marina Ghersetti & Jacob Sohlberg (2020). Berättar de verkligen allt de vet? Allmänhetens syn på myndigheternas kriskommunikation. SOM-institutet.

Bengt Johansson & Gabriella Sandstig (2020). Riskkommunikativt lärande under en pandemi. Hur medborgarna bedömer användbarheten av coronainformation i olika kanaler. SOM-institutet.

Tim Segerberg (2020). Det motståndskraftiga förtroendet – kriser och institutionellt förtroende i Sverige 1986-2017. JMG.

Jacob Sohlberg, Bengt Johansson & Peter Esaiasson (2020). Did It Really Happen? How the Public Interprets Journalistic Disclaimers. Journalism & Mass Communication Quarterly. 

Jacob Sohlberg & Bengt Johansson (2020). ”Uppgifterna om det misstänkta knivdådet är ännu osäkra…” Ett experiment om användandet av journalistiska osäkerhetsmarkörer. JMG. 

2019

Lina M Erikson (2019). Bränderna sommaren 2018 och allmänhetens förtroende. MSB.

Esaiasson, Peter (2019). Förorten. Ett samhällsvetenskapligt reportage. Timbro. 

Marina Ghersetti & Tomas Odén (2019). Krisjournalistik. I Michel Karlsson & Jesper Strömbäck (red.), Handbok i journalistikforskning. Studentlitteratur.

Marina Ghersetti & Bengt Johansson (2018). Behöver vi verkligen veta allt? Krisjournalistik och etik i samband med Stockholmsattentatet. I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), ”Allt tyder på ett terrordåd” – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion. Institutet för mediestudier.

Marina Ghersetti (2018). Varifrån fick vi veta – och vad gjorde vi sen? Information och kommunikation under Stockholmsattentatet. I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), ”Allt tyder på ett terrordåd” – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion. Institutet för mediestudier. 

Bengt Johansson (2019). Secondary Crisis Communication. A Question of Actual or Perceived Credibility? Proceedings of the International Crisis and Risk Communication Conference March 11-13, 2019. Orlando. FL, USA. 

Jacob Sohlberg, Peter Esaiasson & Johan Martinsson (2019). The changing political impact of compassion-evoking pictures: the case of the drowned toddler Alan Kurdi. Journal of ethnic and migration studies. 

2018

Bengt Johansson & Lars Truedson (red.) (2018). ”Allt tyder på ett terrordåd” – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion. Institutet för mediestudier. 

Bengt Johansson & Lars Truedson (2018). ”Allt tyder på ett terrordåd” – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion (introduktionskapitel). I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), ”Allt tyder på ett terrordåd” – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion. Institutet för mediestudier.

Tomas Odén (2018). ”Skottlossning vid Fridhemsplan” Mediernas hantering av rykten under Stockholmsattentatet. I I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), ”Allt tyder på ett terrordåd” – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion. Institutet för mediestudier.

Jacob Sohlberg (2018). Opinionen kring nyhetsrapporteringen av terrordådet i Stockholm 2017. I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), ”Allt tyder på ett terrordåd” – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinionInstitutet för mediestudier. 

Jacob Sohlberg, Bengt Johansson & Peter Esaiasson (2018). "Uppgifter om en knivattack” Allmänhetens förståelse av journalistiska osäkerhetsmarkörer under ett terrorattentat. I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), ”Allt tyder på ett terrordåd” – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion. Institutet för mediestudier. 

Emil Östlund (2018). Redaktioners lärdomar efter Stockholmsattentatet. I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), ”Allt tyder på ett terrordåd” – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion. Institutet för mediestudier.

Orla Vigsø (2018). Sorg, vrede och beslutsamhet. Politiska ledare uttalar sig efter en terrorattack. I Bengt Johansson & Lars Truedson (red.), ”Allt tyder på ett terrordåd” – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion. Institutet för mediestudier.