Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Äldre person i rullstol håller ut en arm
Länkstig

Vårdprocessprogram för sköra äldre personer

Evidens från en tidigare genomförd interventionsstudie, med nya metoder/arbetssätt i vårdkedjan, har använts för att upprätta ett vårdprocessprogram: “Från interventionsstudie (RCT) till fullskalig implementeringsforskning”. Den tidigare genomförda interventionsstudien involverade en case manager i kommunen, interprofessionellt teamarbete och vårdplanering i hemmiljö.

I studien påvisades positiva effekter på de äldres bedömning av vårdens kvalitet, deras livstillfredsställelse och ADL-förmåga. Syftet med vårdprocessprogrammet är att utvärdera hur hållbara effekterna är för äldre sköra personer när programmet implementeras i en verklig, fullskalig kontext.

Programmet följs upp i ett år och inkluderar sköra hemmaboende äldre personer (75 år och äldre). Utvärderingen omfattar effekter på bl a de äldres bedömning av vårdens kvalitet, livstillfredsställelse och självbestämmande. Även kvalitativa intervjuer kommer att göras med de äldre personerna och involverad personal. Helene Berglund deltar från vår forskargrupp.

Forskningsprojektet drivs inom ramen för Centrum för åldrande och hälsa – AgeCap, FRESH (Frail Elderly Support Research Group). Forskningsledare är professor Synneve Dahlin Ivanoff, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet.
Kontaktperson: Helene Berglund helene.berglund@gu.se