Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Mogna studenter diskuterar
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Specialistsjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter

Vid Socialstyrelsens granskning 2006 beskrevs att vid svenska lärosäten gavs mellan 3 timmar och 5 veckors undervisning om palliativ vård i sjuksköterskeutbildningar. Grundat på en tidigare studie om grundutbildningsstudenters attityder till att vårda döende patienter har ett projekt som undersöker specialistsjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter etablerats.

Det övergripande syftet med studien är att undersöka specialistsjuksköterskestudenters attityder och erfarenheter av att vårda döende patienter och möta död vid början av och i slutet av en specialistutbildning vid högskola/universitet i Sverige. Ytterligare frågor om attityderna skiljer sig mellan specialiststudenter med avseende på ålder, kön, var man är född eller tidigare erfarenheter av kliniskt vårdarbete som sjuksköterska, samt olika specialiteter och lärosäten.

Projektet påbörjades 2015 och datainsamling pågår fortfarande. Projektgrupp: Titti Melin-Johansson, docent Mittuniversitetet projektledare, Ingela Henoch, docent, Ingrid Bergh, professor, Maria Browall, biträdande professor och Kristina Ek, universitetslektor Högskolan i Skövde, Carina Lundh Hagelin, universitetslektor Sophiahemmets högskola, Jane Österlind, lektor Ersta Sköndal Högskola. Kontaktperson: Ingela Henoch ingela.henoch@gu.se