Göteborgs universitet
Bild
undervisning
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Kompletta akademiska miljöer KAM

Vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa strävar vi efter kompletta akademiska miljöer. Där utvecklas en växelverkan mellan forskning, utbildning och samverkan och goda förutsättningar för en dynamisk miljö kan skapas.

Kompletta akademiska miljöer attraherar duktiga forskare, lärare, administratörer och studenter vilket skapar bättre förutsättningar för stärkt forskning, högre kvalitet på utbildning och större samhällelig nytta.

Grunden för  kompletta akademiska miljöer är en växelverkan mellan forskning, utbildning och samverkan. Det innebär att all utbildning – oavsett nivå – är forskningsanknuten, liksom att all forskning ska vara utbildningsanknuten. Därigenom får studenter en naturlig kontakt med forskning. Miljön ska bidra till gränsöverskridande forsknings- och utbildningssamarbeten samt kännetecknas av samverkan med offentliga och privata aktörer i samhället. Miljöernas samverkan med omvärlden innebär att nya idéer kan spridas i en vidare krets. Det möjliggör ett flöde av nya idéer och ny kunskap, som stärker och innebär också en möjlighet till kontinuerlig utveckling av kvaliteten i vår verksamhet.