Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
En gammal kvinna ler in i kameran
Foto: Alpay Tonga
Länkstig

Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende – en modell för att främja personcentrerad palliativ vård för äldre

Projektet, som är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Göteborgs Stads sektor för äldreomsorg och hälso- och sjukvård, påbörjades 2015 och beräknas avslutas 2020. Det övergripande syftet är att utveckla en modell för att främja personcentrerad palliativ vård på särskilt boende för äldre.

Projektets fyra delar omfattar intervjuer med personal och boende, studie I och III, jämförande enkätstudie med boende och närstående, studie II, samt framtagandet av en modell med inriktning på konkreta områden som enligt delarbete I-III behöver förändras för att främja de äldres självbestämmande, studie IV. Doktorand: Ramona Schenell. Huvudhandledare: Ingela Henoch. Bihandledare: Susann Strang och Anneli Ozanne. Kontaktperson: Ramona Schenell ramona.schenell@gu.se