Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
None
Länkstig

Är bloggar en ny väg till kommunikation i vården?

Bloggar har börjat användas i allt större utsträckning av personer som drabbats av obotlig sjukdom. Studier har undersökt personernas upplevelser utifrån dessa berättelser. Det existerar dock en pågående diskussion kring värdet av att använda dessa bloggar för att inom sjukvården uppnå en ökad kunskap kring att leva med obotlig sjukdom, men också om dessa bloggar kan användas i utbildnings- och forskningssyfte.

Underlaget för om det finns vetenskapliga belägg att använda bloggar utifrån dessa frågeställningar är dock bristfällig. Därför genomförs nu en studie som syftar till att undersöka bloggens betydelse i relation till vård, omvårdnadsforskning och sjuksköterskeutbildning. Projekttid: 2016-2017


Projektgrupp: Anneli Ozanne (projektansvarig), Ingela Henoch, Susann Strang, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Ulla H Graneheim, institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet och institutionen för omvårdnad, högskolan Väst. Kontaktperson: Anneli Ozanne anneli.ozanne@gu.se