Göteborgs universitet

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning

Kontaktinformation

CUL leds av en föreståndare som har ett vetenskapligt råd till sin hjälp i arbetet. Rådet och föreståndaren har ett gemensamt verksamhetsansvar och rapporterar till dekanen.


CUL:s vetenskapliga råd

Föreståndare: Jonas Emanuelsson, jonas.emanuelsson@ped.gu.se
Studierektor - Henrik Friberg-Fernros, henrik.friberg-fernros@pol.gu.se

Representanter från medverkande fakulteter
UFS- Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se
HFS- Pauli Kortteinen, pauli.kortteinen@gu.se
KFS- Monica Lindgren, monica.lindgren@hsm.gu.se
IT-fakulteten - Johan Lundin, johan.lundin@ait.gu.se
NFS- Ingela Dahllöf, ingela.dahllof@bioenv.gu.se
SFS- Kristian Daneback, kristian.daneback@socwork.gu.se

Doktorandrepresentanter
Peter Johannesson, peter.johannesson@gu.se
Ola Nordqvist, ola.nordqvist@bioenv.gu.se

Representant för medverkande högskolor
Anita Norlund, Högskolan i Borås, anita.norlund@hb.se

Representanter från Göteborgs kommun och GR
Jan Mellgren, jan.mellgren@educ.goteborg.se
Anette Liedström-Hjorth, anette.liedstrom-hjorth@kungsbacka.se

Hjalmar Falk, handläggare hjalmar.falk@gu.se

Klas Eriksson, handläggare, klas.eriksson@gu.se (Tjänstledig)

Linda Morgan, Webbredaktör, linda.morgan@gu.se