Göteborgs universitet

Kontaktinformation

CUL leds av en föreståndare som har ett vetenskapligt råd till sin hjälp i arbetet. Rådet och föreståndaren har ett gemensamt verksamhetsansvar och rapporterar till dekanen.


CUL:s vetenskapliga råd

Representanter från medverkande fakulteter
UF - Christel Larsson, christel.larsson@gu.se
HFS - Vakant
KFS - Monica Lindgren, monica.lindgren@hsm.gu.se
IT-fakulteten - Johan Lundin, johan.lundin@ait.gu.se
NFS - Ingela Dahllöf, ingela.dahllof@bioenv.gu.se
SFS - Cathrin Wasshede, cathrin.wasshede@socav.gu.se

Doktorandrepresentanter
Anna Backman anna.backman@lir.gu.se
Christer Larsson christer.larsson@hsm.gu.se

Representant från Göteborgs kommun
Jan Mellgren, jan.mellgren@educ.goteborg.se

Representant från medverkande högskolor: vakant,
Representant från GR: vakant

Ingela Bursjöö, Universitetslektor ingela.bursjoo@gu.se

Hjalmar Falk, handläggare hjalmar.falk@gu.se

Linda Morgan, webbredaktör, linda.morgan@gu.se

 

Klas Eriksson, handläggare, klas.eriksson@gu.se (Tjänstledig)