Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Vattenbrukets intresseorganisationer

Här ger vi ett exempel på organisationer och nätverk, som arbetar för att främja en hållbar utveckling av vattenbruket.

Fiskekommunerna
Fiskekommunerna är ett nätverk där nio kommuner och regionen Västra Götaland samarbetar för en hållbar utveckling av Bohusläns fiskeindustri. Fiskekommunerna samverkar med olika intressenter inom fiskeindustrin och bygger kunskap och påverkar processer och ramar som är relevanta för havsmiljön, kommersiellt fiske och vattenbruk. Nätverket består av lokala politiker och företagsrådgivare och bör vara en positiv kraft till stöd för nya och befintliga företag inom fiske och vattenbruk.

http://www.fiskekommunerna.nu

Nordic Network on Aquaculture Recirculating Systems
Nätverkets mål är att koordinera och stärka forskning och utveckling av återcirkulerande vattenbrukssystem i de nordiska länderna. Nätverket finansieras av det nordiska ministerrådet.
www.nordicras.net

Samförvaltning norra Bohuslän
En fiskarförening som deltar i lokal samhantering av räk-och hummerfiske i norra Bohuslän (Strömstads och Tanums kommuner). Inom initiativet finns lokal kompetens (fiskare, forskare och kommunala tjänstemän), samt tjänstemän från länsstyrelsen och HaV.
www.samforvaltningnorrabohuslan.se

 

Skaldjursodlarnas producentorganisation
Föreningen organiserar ostron-och musselodlare, samt fiskare för att främja ekonomiska intressen. Detta gör de genom att företräda medlemmarna i myndighetsfrågor, exempelvis frågor som gäller samordning och utveckling av toxinkontroll, tillståndsgivning etc.