Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

NOMACULTURE - forskning

Forskningen inom NOMACULTURE syftar till att uppnå en miljövänlig och resurseffektiv småskalig, lokal produktion av fläckig havskatt och hummer, vattenbruksprodukter som har högt marknadsvärde, genom att utveckla nya foder baserade på hållbara råvaror från musslor och outnyttjade biprodukter från sill och skaldjur, samt genom att utveckla system för användande av recirkulerande akvakultursystem (RAS) med minimala utsläpp.

Effekter av födan och temperatur på djurens tillväxt, foder-utnyttjande, välfärd och produktens kvalitet (näringsmässiga och sensoriska egenskaper) kommer att analyseras.

LCA appliceras för att räkna på och jämföra lokal och global miljöpåverkan. Marknadsanalyser och affärsplaner kommer att göras. Pilotodlingar kommer att anläggas där forskning, innovation, utbildning och samverkan mellan forskare och branschen kan äga rum.