Göteborgs universitet
Länkstig

NOMACULTURE - Biologiska innovationer

Den här sidan har fokus på "nya" vattenbruksarter, som havskatt och europeisk hummer och dess fördelar, nackdelar och utmaningar.

Fläckig havskatt och vanlig havskatt

Anarhichas minor och Anarchichas lupus

Fördelar
God matfisk
Högt marknadsvärde
Robust, tålig, trivs i höga tätheter
Relativt mycket kunskap (få kommersiella odlare Norge, försöksodlingar på Island och i Kanada)
Mervärde i form av skinnproduktion

Nackdelar

 • Komplex lek och långsam utveckling av äggen
 • Kräver kalla temperaturer

Utmaningar

 • Optimala förhållanden vid inkubering av äggen
 • Optimala odlingsförhållanden för tillväxt och foderutnyttjande avseende temperatur och foderregimer
 • Optimala foder för larv- och tillväxtstadier, med hållbara ingredienser med avseende på fiskens hälsa och välfärd samt slutproduktens kvalitet

Europeisk hummer

Hommarus gammarus

Fördelar

 • God och exklusiv
 • Högt marknadsvärde
 • Robust, tålig
 • Trivs i höga temperaturer
 • Relativt mycket kunskap (få kommersiella odlare Norge, Storbritannien)

Nackdelar

 • Är territoriell, kräver enskild förvaring
 • Odlingen är mycket arbetskraftskrävande

Utmaningar

 • Optimala odlingsförhållanden för tillväxt och foderkonvertering avseende temperatur och foderregimer
 • Optimala foder med hållbara ingredienser avseende hummerns hälsa och välfärd samt slutproduktens kvalitet, för larv- och tillväxtstadier